Tag Archives: процедура

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели от община Сухиндол за Районен съд – Павликени с мандат 2021 г. – 2025 г.

Информацията може да откриете в следните прикачени файлове: Обявление съдебни заседатели Приложение-№-1_заявление Приложение-№-2-декларация_67ал.3 Приложение-№-3_декларация_69ал.2 Приложение-№-4-писмено-съгласие-Копие Приложение-№-5-данни-за-лицата-по-чл.68ал.3т.5 Подреждане по Дата Име Прикачени файлове Обявление съдебни заседатели (170 kB)Приложение-№-1_заявление (33 kB)Приложение-№-2-декларация_67ал.3 (31 kB)Приложение-№-3_декларация_69ал.2 (31 kB)Приложение-№-4-писмено-съгласие-Копие (29 kB)Приложение-№-5-данни-за-лицата-по-чл.68ал.3т.5 (32 kB)DSC02242 (879 kB)