Tag Archives: животни

Изисквания за регистрация на животновъден обект лично стопанство

Ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни  в лични стопанства-“заден двор“ съгласно наредба 44/20.04.2006 г. Обн. в ДВ. бр.5 от 17/01/2020 г. Изискванията и заялението може да откриете тук: Заявление Изисквания   Order by Дата Име Прикачени файлове Iziskvaniya (48 kB)Заявление (61 kB)Изисквания (48 kB)изисквания (138 kB)