Печат

Население

Публикувано в Представяне

Населението на Община Сухиндол наброява около 3 105 души, в община Сухиндол няма населени места, които да са обезлюдени, въпреки че територията не е гъсто населена. Средната гъстота е 20 д/ кв.км.

Безработица

Регистрираните безработни в ДБТ са 157 на брой, равнището на безработицата е 11.29%.  Усилията на общинското ръководство са насочени към намаляване на безработицата.