Събития

Печат

УЧЕНИЕ

          На 21 април 2016 г. в 8,00 ч. беше проведено учение, чрез което се привежда в изпълнение плана за защита при бедствия на община Сухиндол в част „Масови горски и полски пожари”. Участници в учението бяха: щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия; служители от общинска администрация; преподаватели, помощен персонал и ученици от СОУ „Св. Климент Охридски”; Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” /РСПБЗН/ - Павликени; екип на районно управление полиция /РУП/ - гр. Павликени;Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - В. Търново; екип на филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ - Павликени; „Енергопро мрежи” АД; „В и К Йовковци” ЕООД- район Павликени. Ръководител на учението беше инж. Пламен Чернев.

ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЕТО
Учебни въпроси:
1.Дейност на дежурния по ОбСС-Сухиндол при възникване на горски
пожар:
         оповестяване на кмета на общината;
1.1 .По указания на кмета оповестява:
         РСПБЗН-Павликени :
         членовете на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия ДЦИОбщПЗБ/ (участниците в учението);
2.  Оповестяване на населението и провеждане на мерки за незабавно изпълнение за защита на населението.
3.  Заемане на работното място от членовете на щаба
4.  Провеждане на заседание на щаба
4.1. Оценка на обстановката
4.2. Изготвяне на:
-доклади на членовете на щаба и предложения за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи;
-предложение за решение за провеждане на НАВР;
-заповед на кмета на община Сухиндол за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи.
4.3. Изготвяне на указания за правилно поведение и действия на населението при възникналия пожар
5. Практически действия
5.1. Гасене на пожар в в местността „Калин дол”.
5.2. Евакуиране на ученици, преподаватели и помощен персонал от сграда 2 на СОУ „Св. Климент Охридски” - гр. Сухиндол - извършва се под ръководството на директора на училището.
5.3. Гасене на пожар в сградата на СОУ „Св. Климент Охридски” и извеждане на блокирани на втория етаж ученици - извършва се от екипи на РСПБЗН-Павликени.
5.4. Развръщане на пункт за оказване на медицинска помощ на пострадали.
5.5. Установяване на нанесени щети в резултат на горския пожар на инфраструктура, обществени и частни жилищни сгради.
5.6. Предприемане на мерки за провеждане на възстановителни дейности и отстраняване на нанесените щети от комисия назначена със заповед на кмета на общината.
6. Анализ на проведеното учение - ръководителят на учението. DSC0030  DSC9820
 DSC9791  DSC9987
 DSC9814  DSC9948

За връзка с общината

Адрес: град Сухиндол, п.к. 5240

ул. Росица 106

тел./факс: 0610/ 55 999

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Къде се намираме