Добре дошли на официалния уебсайт на Община Сухиндол

Тук можете да намерите необходимата информация, която търсите, относно общината и нейните граждани.

събота, 18 септември 2021 16:34:08

Община сухиндол

ОбЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
виж повече
харта на клиента
виж повече

Плати лесно онлайн

За Кмета

инж. Пламен Димитров Чернев

Кмет на Община Сухиндол

Наскоро добавени

Намерете тук всички наскоро добавени и качени файлове.

Title
Съобщение за издадени разрешения за строеж №6 и №7 от 06.07.2021 г.
1 file(s) 94 downloads
Съобщения и обявления юли 7, 2021
Обявление на ЗАПОВЕД №1/23.06.2021 г. за изменения на РС №1 от 12.01.2021 г.
1 file(s) 130 downloads
Съобщения и обявления юни 24, 2021
Обявление на РС №5 от 17.06.2021 г.
1 file(s) 131 downloads
Съобщения и обявления юни 18, 2021
Обявление на заповед РД-02-06-176/08.06.2021 г. на кмета на Община Сухиндол по чл.150 от ЗУТ
1 file(s) 91 downloads
Съобщения и обявления юни 9, 2021
Решение №176
1 file(s) 61 downloads
Съобщения и обявления май 18, 2021
Разширение на съществуваща стопанска сграда: обект на производство на млечни продукти
1 file(s) 63 downloads
Съобщения и обявления април 22, 2021
Уведомление инвестиционно предложение, отводнителен канал
1 file(s) 4579 downloads
Съобщения и обявления януари 29, 2021
Обявление 23.12.2020 г.
1 file(s) 4053 downloads
Съобщения и обявления декември 23, 2020
Разрешение за строеж №4 от 15.12.2020 г
1 file(s) 4062 downloads
Съобщения и обявления декември 22, 2020
Обявление за изготвен проект на частично изменение на ПУП
1 file(s) 4547 downloads
Съобщения и обявления ноември 16, 2020
Обявление ПУП- ПП за АМ Хемус за землище на гр. Сухиндол
1 file(s) 4548 downloads
Съобщения и обявления май 5, 2020
Обявление засегнати частни имоти от концесионна площ
1 file(s) 4517 downloads
Съобщения и обявления март 2, 2020
Обявление Специализиран подробен устройствен план
1 file(s) 4607 downloads
Съобщения и обявления февруари 25, 2020
Обявление на Решение № 45-31.01.2020 на Общински съвет Сухиндол
1 file(s) 4608 downloads
Съобщения и обявления февруари 21, 2020
Обявление и Заповед за одобряване на ПУП – план за застрояване
2 file(s) 4652 downloads
Съобщения и обявления февруари 20, 2020
Заповед Специализиран ПУП и Транспортна схема
1 file(s) 4569 downloads
Съобщения и обявления януари 21, 2020
Обявление
1 file(s) 4516 downloads
Съобщения и обявления декември 20, 2019
Разрешение за строеж
1 file(s) 4481 downloads
Съобщения и обявления ноември 24, 2019
ПУП – Смяна предназначение
1 file(s) 4506 downloads
Съобщения и обявления ноември 22, 2019
ПУП – Складова база
1 file(s) 4481 downloads
Съобщения и обявления ноември 22, 2019