Добре дошли на официалния уебсайт на Община Сухиндол

Тук можете да намерите необходимата информация, която търсите, относно общината и нейните граждани.

събота, 22 януари 2022 13:17:01

Община сухиндол

ОбЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
виж повече
харта на клиента
виж повече

Плати лесно онлайн

За Кмета

инж. Пламен Димитров Чернев

Кмет на Община Сухиндол

Наскоро добавени

Намерете тук всички наскоро добавени и качени файлове.

Title
Обявление за Подробен устройствен план (ПУП)
1 file(s) 9 downloads
Съобщения и обявления ноември 26, 2021
Регистър на техническите паспорти на строежите
1 file(s) 4 downloads
Съобщения и обявления ноември 18, 2021
Регистър на рекламно-информационни елементи
1 file(s) 4 downloads
Съобщения и обявления ноември 18, 2021
Регистър на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Сухиндол
1 file(s) 3 downloads
Съобщения и обявления ноември 18, 2021
Регистър на заверените технически паспорти на сгради
1 file(s) 4 downloads
Съобщения и обявления ноември 18, 2021
РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
1 file(s) 6 downloads
Съобщения и обявления ноември 18, 2021
Регистър на обектите, въведени в експлоатация
1 file(s) 4 downloads
Съобщения и обявления ноември 18, 2021
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ
1 file(s) 6 downloads
Съобщения и обявления ноември 18, 2021
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ
1 file(s) 4 downloads
Съобщения и обявления ноември 18, 2021
Разрешение за строеж №8
1 file(s) 18 downloads
Съобщения и обявления ноември 9, 2021
Обявление РС
1 file(s) 18 downloads
Съобщения и обявления ноември 9, 2021
Съобщение за издадени разрешения за строеж №6 и №7 от 06.07.2021 г.
1 file(s) 108 downloads
Съобщения и обявления юли 7, 2021
Обявление на ЗАПОВЕД №1/23.06.2021 г. за изменения на РС №1 от 12.01.2021 г.
1 file(s) 140 downloads
Съобщения и обявления юни 24, 2021
Обявление на РС №5 от 17.06.2021 г.
1 file(s) 155 downloads
Съобщения и обявления юни 18, 2021
Обявление на заповед РД-02-06-176/08.06.2021 г. на кмета на Община Сухиндол по чл.150 от ЗУТ
1 file(s) 97 downloads
Съобщения и обявления юни 9, 2021
Решение №176
1 file(s) 80 downloads
Съобщения и обявления май 18, 2021
Разширение на съществуваща стопанска сграда: обект на производство на млечни продукти
1 file(s) 70 downloads
Съобщения и обявления април 22, 2021
Уведомление инвестиционно предложение, отводнителен канал
1 file(s) 4587 downloads
Съобщения и обявления януари 29, 2021
Обявление 23.12.2020 г.
1 file(s) 4058 downloads
Съобщения и обявления декември 23, 2020
Разрешение за строеж №4 от 15.12.2020 г
1 file(s) 4067 downloads
Съобщения и обявления декември 22, 2020
Обявление за изготвен проект на частично изменение на ПУП
1 file(s) 4551 downloads
Съобщения и обявления ноември 16, 2020
Обявление ПУП- ПП за АМ Хемус за землище на гр. Сухиндол
1 file(s) 4552 downloads
Съобщения и обявления май 5, 2020
Обявление засегнати частни имоти от концесионна площ
1 file(s) 4519 downloads
Съобщения и обявления март 2, 2020
Обявление Специализиран подробен устройствен план
1 file(s) 4612 downloads
Съобщения и обявления февруари 25, 2020
Обявление на Решение № 45-31.01.2020 на Общински съвет Сухиндол
1 file(s) 4614 downloads
Съобщения и обявления февруари 21, 2020
Обявление и Заповед за одобряване на ПУП – план за застрояване
2 file(s) 4679 downloads
Съобщения и обявления февруари 20, 2020
Заповед Специализиран ПУП и Транспортна схема
1 file(s) 4574 downloads
Съобщения и обявления януари 21, 2020
Обявление
1 file(s) 4520 downloads
Съобщения и обявления декември 20, 2019
Разрешение за строеж
1 file(s) 4485 downloads
Съобщения и обявления ноември 24, 2019
ПУП – Смяна предназначение
1 file(s) 4509 downloads
Съобщения и обявления ноември 22, 2019
ПУП – Складова база
1 file(s) 4588 downloads
Съобщения и обявления ноември 22, 2019