Добре дошли на официалния уебсайт на Община Сухиндол

Тук можете да намерите необходимата информация, която търсите, относно общината и нейните граждани.

сряда, 1 декември 2021 13:44:17

Община сухиндол

ОбЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
виж повече
харта на клиента
виж повече

Плати лесно онлайн

За Кмета

инж. Пламен Димитров Чернев

Кмет на Община Сухиндол

Наскоро добавени

Намерете тук всички наскоро добавени и качени файлове.

Title
Заповед РД-02-06-332
1 file(s) 10 downloads
Сметосъбиране ноември 18, 2021
План-сметка 2022
1 file(s) 8 downloads
Местни данъци и такси, Сметосъбиране ноември 18, 2021
Заповед №РД-02-06-269/30.11.2020 г
1 file(s) 4191 downloads
Сметосъбиране февруари 4, 2021
Заповед за освобождаване от ТБО 2021г.
1 file(s) 4398 downloads
Сметосъбиране януари 22, 2021
Заповед № РД-02-06-10/ 18.01.21 г.
1 file(s) 4746 downloads
Сметосъбиране януари 18, 2021
Заповед сметосъбиране 2021 година
1 file(s) 4743 downloads
Сметосъбиране ноември 13, 2020
Проект на План-сметка за 2021г.; 11.11.2020г.
1 file(s) 4690 downloads
Сметосъбиране ноември 11, 2020
Заявление за освобождаване от „сметосъбиране и сметоизвозване“ по чл. 71 от Закона за местните данъци и такси на община Сухиндол
1 file(s) 4194 downloads
Сметосъбиране октомври 28, 2020
План – сметка – сметосъбиране 2020 година
1 file(s) 4664 downloads
Сметосъбиране ноември 21, 2019
Заповед сметосъбиране 2019 год.
1 file(s) 4626 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Заповед сметосъбиране 2020
1 file(s) 4629 downloads
Сметосъбиране януари 9, 2020
Заповед за освобождаване за 2019.doc
1 file(s) 4162 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Проект на план сметка за 2019 година.PDF
1 file(s) 4579 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Заповед сметосъбиране 2019 год..PDF
1 file(s) 4595 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Приложение 1 към заповед за освобождаване.xls
1 file(s) 4588 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019