Добре дошли на официалния уебсайт на Община Сухиндол

Тук можете да намерите необходимата информация, която търсите, относно общината и нейните граждани.

четвъртък, 27 януари 2022 3:43:33

Община сухиндол

ОбЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
виж повече
харта на клиента
виж повече

Плати лесно онлайн

За Кмета

инж. Пламен Димитров Чернев

Кмет на Община Сухиндол

Наскоро добавени

Намерете тук всички наскоро добавени и качени файлове.

Title
Заповед 37в ал 1 ЗСПЗЗ ЗЕМЛИЩА СУХИНДОЛ 2021-2022 ПО-09-33 04 08 2021
1 file(s) 395 downloads
Селско стопанство август 18, 2021
Списък на свободните имоти, земеделски земи които общината има намерени да предостави под наем през 2020/2021 на земеделски производители отговарящи на изискванията на чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ
1 file(s) 5095 downloads
Селско стопанство февруари 10, 2020
Протокол по чл.37 и ал.6 жт ЗСПЗЗ- 2018г..pdf
1 file(s) 5067 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-84 suh.pdf
1 file(s) 4662 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
spisak sv imoti25.06.15.pdf
1 file(s) 4748 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
правила за ползването на мерите.pdf
1 file(s) 5152 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Красно градище 2017-2018 U2013 193 02 10 2017.pdf
1 file(s) 5014 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Сухиндол 2017-2018 U2013 РД 14-319 30 10 2017.pdf
1 file(s) 4905 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед РД-14-27230.09.2015г. на ОД Земеделие – В. Търново за землище с. Горско Косово за стопанската 20152016г.pdf
1 file(s) 5075 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
ОБЯВА.pdf
1 file(s) 4959 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Протокол 1мирчева.pdf
1 file(s) 4909 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Протокол по чл. 37 И ал.6 от ЗСПЗЗ.PDF
1 file(s) 5159 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
СПИСЪК.pdf
1 file(s) 4916 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 369.pdf
1 file(s) 4870 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Горско Калугерово 2017-2018 U2013 РД 14 320 01 11 2017.pdf
1 file(s) 4954 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Бяла река 2017-2018 РД 14 321 01 11 2017.pdf
1 file(s) 4954 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Горско Косово 2017-2018 U2013 РД 14 271 02 10 2017.pdf
1 file(s) 4930 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Коевци 2017-2018 U2013 РД 14 224 02 10 2017.pdf
1 file(s) 4834 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 302.pdf
1 file(s) 4941 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
ЗАПОВЕД ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ.pdf
1 file(s) 5030 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-85 koevci.pdf
1 file(s) 4630 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 303.pdf
1 file(s) 4932 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 325.pdf
1 file(s) 4836 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 342.pdf
1 file(s) 4870 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 326.pdf
1 file(s) 5012 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
11042016140522.pdf
1 file(s) 4650 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zapoved masivi.pdf
1 file(s) 4641 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
protokol 2 ot 27.08.15.pdf
1 file(s) 4645 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
predvar registr imoti.pdf
1 file(s) 4764 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
publ targ imoti.pdf
1 file(s) 4704 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-74 koevci.pdf
1 file(s) 4715 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-76 suh.pdf
1 file(s) 4737 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
spisyk pasishta meri za otdavane pod naem prez 2016.pdf
1 file(s) 4811 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-75 g kalugrerowo.pdf
1 file(s) 4753 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zapoved ODZ RD14-150 02.08.17.pdf
1 file(s) 4683 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 135651.PDF
1 file(s) 4584 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
11082016103434.pdf
1 file(s) 4783 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 135225.PDF
1 file(s) 4634 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
04072016121428.pdf
1 file(s) 4637 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zap RD 14271.30.09.15 na OD zem.pdf
1 file(s) 4691 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Spisak na zem zemi OS s nachin na tr polzv.pdf
1 file(s) 4960 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
OBQVA.pdf
1 file(s) 4559 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Spisak na pasichta i meri za 2017.pdf
1 file(s) 4748 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2019-02-22 134738.PDF
1 file(s) 4548 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
DOC222.pdf
1 file(s) 4642 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140051.PDF
1 file(s) 4609 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140333.PDF
1 file(s) 4567 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140704.PDF
1 file(s) 4647 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140951.PDF
1 file(s) 4500 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019