Добре дошли на официалния уебсайт на Община Сухиндол

Тук можете да намерите необходимата информация, която търсите, относно общината и нейните граждани.

сряда, 1 декември 2021 13:48:56

Община сухиндол

ОбЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
виж повече
харта на клиента
виж повече

Плати лесно онлайн

За Кмета

инж. Пламен Димитров Чернев

Кмет на Община Сухиндол

Наскоро добавени

Намерете тук всички наскоро добавени и качени файлове.

Title
Заповед 37в ал 1 ЗСПЗЗ ЗЕМЛИЩА СУХИНДОЛ 2021-2022 ПО-09-33 04 08 2021
1 file(s) 307 downloads
Селско стопанство август 18, 2021
Списък на свободните имоти, земеделски земи които общината има намерени да предостави под наем през 2020/2021 на земеделски производители отговарящи на изискванията на чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ
1 file(s) 5029 downloads
Селско стопанство февруари 10, 2020
Протокол по чл.37 и ал.6 жт ЗСПЗЗ- 2018г..pdf
1 file(s) 4998 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-84 suh.pdf
1 file(s) 4648 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
spisak sv imoti25.06.15.pdf
1 file(s) 4733 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
правила за ползването на мерите.pdf
1 file(s) 5086 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Красно градище 2017-2018 U2013 193 02 10 2017.pdf
1 file(s) 4946 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Сухиндол 2017-2018 U2013 РД 14-319 30 10 2017.pdf
1 file(s) 4851 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед РД-14-27230.09.2015г. на ОД Земеделие – В. Търново за землище с. Горско Косово за стопанската 20152016г.pdf
1 file(s) 5016 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
ОБЯВА.pdf
1 file(s) 4789 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Протокол 1мирчева.pdf
1 file(s) 4877 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Протокол по чл. 37 И ал.6 от ЗСПЗЗ.PDF
1 file(s) 5090 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
СПИСЪК.pdf
1 file(s) 4883 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 369.pdf
1 file(s) 4852 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Горско Калугерово 2017-2018 U2013 РД 14 320 01 11 2017.pdf
1 file(s) 4917 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Бяла река 2017-2018 РД 14 321 01 11 2017.pdf
1 file(s) 4892 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Горско Косово 2017-2018 U2013 РД 14 271 02 10 2017.pdf
1 file(s) 4891 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Коевци 2017-2018 U2013 РД 14 224 02 10 2017.pdf
1 file(s) 4809 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 302.pdf
1 file(s) 4900 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
ЗАПОВЕД ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ.pdf
1 file(s) 4925 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-85 koevci.pdf
1 file(s) 4614 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 303.pdf
1 file(s) 4877 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 325.pdf
1 file(s) 4796 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 342.pdf
1 file(s) 4846 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 326.pdf
1 file(s) 4965 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
11042016140522.pdf
1 file(s) 4643 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zapoved masivi.pdf
1 file(s) 4632 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
protokol 2 ot 27.08.15.pdf
1 file(s) 4633 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
predvar registr imoti.pdf
1 file(s) 4597 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
publ targ imoti.pdf
1 file(s) 4698 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-74 koevci.pdf
1 file(s) 4703 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-76 suh.pdf
1 file(s) 4723 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
spisyk pasishta meri za otdavane pod naem prez 2016.pdf
1 file(s) 4797 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-75 g kalugrerowo.pdf
1 file(s) 4744 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zapoved ODZ RD14-150 02.08.17.pdf
1 file(s) 4670 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 135651.PDF
1 file(s) 4575 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
11082016103434.pdf
1 file(s) 4635 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 135225.PDF
1 file(s) 4627 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
04072016121428.pdf
1 file(s) 4631 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zap RD 14271.30.09.15 na OD zem.pdf
1 file(s) 4665 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Spisak na zem zemi OS s nachin na tr polzv.pdf
1 file(s) 4906 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
OBQVA.pdf
1 file(s) 4552 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Spisak na pasichta i meri za 2017.pdf
1 file(s) 4720 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2019-02-22 134738.PDF
1 file(s) 4541 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
DOC222.pdf
1 file(s) 4631 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140051.PDF
1 file(s) 4602 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140333.PDF
1 file(s) 4561 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140704.PDF
1 file(s) 4640 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140951.PDF
1 file(s) 4494 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019