Добре дошли на официалния уебсайт на Община Сухиндол

Тук можете да намерите необходимата информация, която търсите, относно общината и нейните граждани.

четвъртък, 21 януари 2021 20:19:05
харта на клиента
виж повече

Плати лесно онлайн

За Кмета

инж. Пламен Димитров Чернев

Кмет на Община Сухиндол

Наскоро добавени

Намерете тук всички наскоро добавени и качени файлове.

Title
Решение №121 План за интегрирано развитие 2021-2027 г.
1 file(s) 45 downloads
План за развитие декември 7, 2020
План за интегрирано развитие на Община Сухиндол 2021г – 2027 г.
1 file(s) 55 downloads
План за развитие декември 4, 2020
Становище Екологична оценка – ПИРО Сухиндол
1 file(s) 37 downloads
План за развитие ноември 11, 2020
Анкетна карта План за интегрирано развитие община Сухиндол
1 file(s) 82 downloads
План за развитие май 5, 2020
Съобщение във връзка с подготовка на План за интегрирано развитие на община Сухиндол за периода 2021 -2027 г.
1 file(s) 97 downloads
План за развитие май 5, 2020
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014- 2020г. на община Сухиндол за периода 01.01.2019г. -31.12.2019г.
1 file(s) 90 downloads
План за развитие март 31, 2020
Приложения към Общински план за развитие 2013- 2020 г.
1 file(s) 108 downloads
План за развитие февруари 20, 2020
Общински план за развитие на община Сухиндол (2014-2020)
1 file(s) 87 downloads
План за развитие ноември 21, 2019