Добре дошли на официалния уебсайт на Община Сухиндол

Тук можете да намерите необходимата информация, която търсите, относно общината и нейните граждани.

неделя, 11 април 2021 16:25:20

Община сухиндол

ОбЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
виж повече
харта на клиента
виж повече

Плати лесно онлайн

За Кмета

инж. Пламен Димитров Чернев

Кмет на Община Сухиндол

Наскоро добавени

Намерете тук всички наскоро добавени и качени файлове.

Title
Решение №121 План за интегрирано развитие 2021-2027 г.
1 file(s) 4549 downloads
План за развитие декември 7, 2020
План за интегрирано развитие на Община Сухиндол 2021г – 2027 г.
1 file(s) 4663 downloads
План за развитие декември 4, 2020
Становище Екологична оценка – ПИРО Сухиндол
1 file(s) 4595 downloads
План за развитие ноември 11, 2020
Анкетна карта План за интегрирано развитие община Сухиндол
1 file(s) 4591 downloads
План за развитие май 5, 2020
Съобщение във връзка с подготовка на План за интегрирано развитие на община Сухиндол за периода 2021 -2027 г.
1 file(s) 4118 downloads
План за развитие май 5, 2020
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014- 2020г. на община Сухиндол за периода 01.01.2019г. -31.12.2019г.
1 file(s) 4599 downloads
План за развитие март 31, 2020
Приложения към Общински план за развитие 2013- 2020 г.
1 file(s) 4573 downloads
План за развитие февруари 20, 2020
Общински план за развитие на община Сухиндол (2014-2020)
1 file(s) 4681 downloads
План за развитие ноември 21, 2019