Добре дошли на официалния уебсайт на Община Сухиндол

Тук можете да намерите необходимата информация, която търсите, относно общината и нейните граждани.

понеделник, 17 май 2021 5:47:52

Община сухиндол

ОбЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
виж повече
харта на клиента
виж повече

Плати лесно онлайн

За Кмета

инж. Пламен Димитров Чернев

Кмет на Община Сухиндол

Наскоро добавени

Намерете тук всички наскоро добавени и качени файлове.

Title
Годишен доклад по наблюдението и контрола – Устройствен план 2019-2020 г.
1 file(s) 312 downloads
Общ устройствен план март 25, 2021
Гори по вид собственост
1 file(s) 4723 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта интегриран риск
0 file(s) 3965 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта геология
1 file(s) 3946 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта почви
1 file(s) 4525 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта КИН
1 file(s) 3901 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта собственост
1 file(s) 3956 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта защитени територии
1 file(s) 3969 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Окончателен проект ОУП
1 file(s) 4737 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Записка окончателен проект на ОУП
1 file(s) 3936 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта на вилни зони “Мъгъра” и “Куза”
1 file(s) 4540 downloads
Общ устройствен план декември 3, 2019
49-Красно Градищенови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4652 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
48-Сухиндолнови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4608 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
43-Карта-Напоителен канал-А3.jpg
1 file(s) 4639 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
5-КАРТА-ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА-СИСТЕМА.jpg
1 file(s) 4621 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
51-А-АМ Хемус-плакат ОВОС.jpg
1 file(s) 4642 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
51-Карта-трасе на АМ Хемус_A3.jpg
1 file(s) 4692 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
52-Селищни характеристики – справки от кметствата.docx
1 file(s) 4594 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
23-КАРТА-ЗЕМ-покритие-ПРОМЕНИ-2009-2016.pdf
1 file(s) 4607 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
22-ПОУП_Карта на Референтен слой Земно покритие.jpg
1 file(s) 4669 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
24-КАРТА-ЗЕМ-ПОКРИТИЕ-LANDSAT-2016.pdf
1 file(s) 4635 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
42-КАРТА-САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ-ЗОНИ-Водоизточници.pdf
1 file(s) 4494 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
43-Водни тела и обекти.jpg
1 file(s) 4660 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
43-КАРТА-ВОДНИ ОБЕКТИ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4620 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
44-Бяла Река нови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4645 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
46-Горско Косовонови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4636 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
47-Коевцинови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4575 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
45-Горско Калугерово- нови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4653 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
39-КАРТА-РИСК-ЗЕМЕТРЪС-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4647 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
4-КАРТА-ИНЖЕНЕРНА-ИНФРАСТРУКТУРА-СУХИНДОЛ.jpg
1 file(s) 3934 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
40-КАРТА-РИСК-ЗЕМЕТРЪС-СГРАДИ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4631 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
41-Карта-свачище-път-извадка.jpg
1 file(s) 4643 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
41-КАРТА-РИСК-СВЛАЧИЩА-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4624 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
38-КАРТА-РИСК-НАВОДНЕНИЕ-СУХИНДОЛ.jpg
1 file(s) 4609 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
37-Сухиндол- разлики-гори-извадка.jpg
1 file(s) 4637 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
36-Коевци – несъответствия гори- извадка.jpg
1 file(s) 4653 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
34-Карта общински гори.jpg
1 file(s) 4562 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
31-Б-Горски фонд – разлики-пример_2.jpg
1 file(s) 4741 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
35-Бяла река-несъответствия гори – извадка пример.jpg
1 file(s) 4655 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
10-КАРТА-ИНТЕГРИРАН-РИСК-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4623 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
12-Приложение 2-Справка АИС-АКБ.pdf
1 file(s) 4492 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
13-Приложение 3-Регистър на военни паметници.pdf
1 file(s) 4557 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
26-ПОУП_КВС и СИЗП-обща карта.pdf
1 file(s) 4657 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
27-ПОУП_Примери- Детайли – КВС и СИЗП-граници.pdf
1 file(s) 4586 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
28-ПОУП-Карта на разлики-земно покритие-регулация-КВС-пример-Коевци.pdf
1 file(s) 4521 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
28-ПОУП_КВС-2016 и регулация – кадастър – обща карта.pdf
1 file(s) 4612 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
29-Красно-градище-KVS_Kadaster.jpg
1 file(s) 4634 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
3-1-КАРТА-ЛАНДШАФТ.pdf
1 file(s) 4591 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
30-СО_Куза_Mъгъра_A3.pdf
1 file(s) 4625 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
3-КАРТА-ЛАНДШАФТ ЗЕМИ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ.jpg
1 file(s) 4656 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
31-А-Гори – разлики-пример_1.jpg
1 file(s) 4654 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
1-КАРТА-ФУНКЦИОНАЛНО-ЗАНИРАНЕ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4524 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
11-Приложение 1-НКЦ-НИНКН.pdf
1 file(s) 4464 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
14-Приложение-4-НКЦ-пълен списък.pdf
1 file(s) 4488 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
15-A- Приложение 5-A-Устройствени зони.pdf
1 file(s) 4635 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
15-Б-Приложение 5-Б- Режими по видове.pdf
1 file(s) 4450 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
17-21-Приложения III-1 2 3 4 5_Оперативен капацитет и услуги.pdf
1 file(s) 4590 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
2019-04-30 114014.PDF
1 file(s) 4463 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
22-КАРТА-РЕФ-СЛОЙ-ЗЕМ-ПОКРИТИЕ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4590 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019