Добре дошли на официалния уебсайт на Община Сухиндол

Тук можете да намерите необходимата информация, която търсите, относно общината и нейните граждани.

понеделник, 10 август 2020 10:55:56
харта на клиента
виж повече

Плати лесно онлайн

За Кмета

инж. Пламен Димитров Чернев

Кмет на Община Сухиндол

Наскоро добавени

Намерете тук всички наскоро добавени и качени файлове.

Title
Информация за изпълнение на ОПНИЕВИ за 2019 год.
1 file(s) 83 downloads
Енергийна ефективност февруари 12, 2020
Годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2019 год.
1 file(s) 72 downloads
Енергийна ефективност февруари 12, 2020
Програма за енергийна ефективност на община Сухиндол
2 file(s) 44 downloads
Енергийна ефективност януари 6, 2020
Краткосрочна програма насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Сухиндол
1 file(s) 44 downloads
Енергийна ефективност януари 6, 2020
Годишен отчет съгл. чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2018 год.
1 file(s) 76 downloads
Енергийна ефективност декември 2, 2019
Дългосрочна програма – ВЕИ
4 file(s) 50 downloads
Енергийна ефективност ноември 22, 2019
Отчет Енергийна Ефективност 2017г..pdf
1 file(s) 56 downloads
Енергийна ефективност ноември 21, 2019