Добре дошли на официалния уебсайт на Община Сухиндол

Тук можете да намерите необходимата информация, която търсите, относно общината и нейните граждани.

събота, 18 септември 2021 16:30:13

Община сухиндол

ОбЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
виж повече
харта на клиента
виж повече

Плати лесно онлайн

За Кмета

инж. Пламен Димитров Чернев

Кмет на Община Сухиндол

Наскоро добавени

Намерете тук всички наскоро добавени и качени файлове.

Title
Изпълнение ОПНИЕВИБГ за 2020г.
1 file(s) 3565 downloads
Енергийна ефективност февруари 11, 2021
Годишен отчет чл.12 ЗЕЕ за 2020г.
1 file(s) 4330 downloads
Енергийна ефективност февруари 3, 2021
Информация за изпълнение на ОПНИЕВИ за 2019 год.
1 file(s) 4708 downloads
Енергийна ефективност февруари 12, 2020
Годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2019 год.
1 file(s) 4648 downloads
Енергийна ефективност февруари 12, 2020
Програма за енергийна ефективност на община Сухиндол
2 file(s) 4701 downloads
Енергийна ефективност януари 6, 2020
Краткосрочна програма насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Сухиндол
1 file(s) 4700 downloads
Енергийна ефективност януари 6, 2020
Годишен отчет съгл. чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2018 год.
1 file(s) 4670 downloads
Енергийна ефективност декември 2, 2019
Дългосрочна програма – ВЕИ
4 file(s) 4716 downloads
Енергийна ефективност ноември 22, 2019
Отчет Енергийна Ефективност 2017г..pdf
1 file(s) 4660 downloads
Енергийна ефективност ноември 21, 2019