Добре дошли на официалния уебсайт на Община Сухиндол

Тук можете да намерите необходимата информация, която търсите, относно общината и нейните граждани.

събота, 18 септември 2021 17:21:32

Община сухиндол

ОбЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
виж повече
харта на клиента
виж повече

Плати лесно онлайн

За Кмета

инж. Пламен Димитров Чернев

Кмет на Община Сухиндол

Наскоро добавени

Намерете тук всички наскоро добавени и качени файлове.

Title
Инвестиционно предложение по предварително третиране на строителни отпадъци
1 file(s) 130 downloads
Екология юни 21, 2021
Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000609 Река Росица
1 file(s) 2318 downloads
Екология февруари 23, 2021
Актуализация на РПУО Севлиево, Дряново и Сухиндол
1 file(s) 4738 downloads
Екология януари 8, 2020
Заключителна пресконференция
1 file(s) 4608 downloads
Екология декември 3, 2019
Официална церемония
1 file(s) 4565 downloads
Екология декември 3, 2019
РПУО _Севлиево, Дряново, Сухиндол_2016.doc
2 file(s) 4568 downloads
Екология ноември 22, 2019