Monthly Archives: октомври 2020

Проект на план за интегрирано развитие Община Сухиндол 2021 г.-2027 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ     ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Сухиндол (ПИРО) за периода 2021-2027 г.     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона [прочети повече]