Вие сте?

Удовлетворява ли Ви срока, за който ще бъде извършена услугата?

Как бихте оценили качеството на предлаганите услуги?

Удовлетворени ли сте от предлаганото съотношение между качество и цена?

Как бихте оценили компетентността на нашите служители?

Учтивост
Компетентност
Комуникация с Вас
Цялостна оценка

До каква степен сте доволни от времето, за което бяхте обслужен от наш служител?

Удобно ли е за Вас работното време на нашата администрация?

Смятате ли, че в общинската администрация съществува корупция?

Бихте ли се възползвали от електронните услуги, които общината предоставя?

Какво бихте желали да подобрим?

Нещо друго, което бихте искали да споделите с нас?

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results