[wpseo_breadcrumb]

за контакти

Телефон:
061 362 912

Адрес:
ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240

към контакти

Административни услуги – местни данъци и такси към Обикновени услуги

 1. Проверка и обработка на декларации по ЗМДТ
  • необходими документи: документ за самоличност
 2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка
  • декларация по чл.14 от ЗМДТ; удостоверение за степен на завършеност от общинска администрация – ДО за незавършено строителство; удостоверение за характеристиките на имота от общинска служба „Земеделие и гори” – ДО на земеделски земи
 3. Издаване на удостоверение за декларирани данни
  • необходими документи: документ за самоличност
 4. Удостоверение за платен данък върху наследствата
 5. Издаване на служебна бележка – МПС
  • необходими документи: документ за самоличност
 6. Издаване на удостоверение за наличието или липсата на задължения по ЗМДТ
  • необходими документи: декларация по чл.14 от ЗМДТ; удостоверение за степен на завършеност от общинска администрация – ДО за незавършено строителство; удостоверение за характеристиките на имота от общинска служба „Земеделие и гори” – ДО на земеделски земи
 7. Прихващане и възстановяване на недължимо внесени суми по ЗМДТ
  • необходими документи: по писмено искане ЗЛ
 8. Издаване на заверено копие на данъчни документи
  • необходими документи: по писмено искане ЗЛ
 9. Справка за задължения на местни данъци и такси
print

За връзка с общината

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
obsuhindol@abv.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн