Начало » Услуги » Административни услуги » Достъпност, публичност и прозрачност

за контакти

Телефон: 061 362 912 Адрес: ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240
към контакти

Достъпност, публичност и прозрачност към Административни услуги

Достъп до информация
  2 Предоставяне на достъп до обществена информация
  Е-УСЛУГА Подаване на заявление за достъп до обществена информация чрез Платформа за достъп до обществена информация
  Е-УСЛУГА 2 Предоставяне на достъп до обществена информация
    Искане за достъп до обществена информация
     
Осигурителен стаж и осигурителен доход
  2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
  Е-УСЛУГА 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
    Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
     
  2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
  Е-УСЛУГА 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
    Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
     
Сигнали, жалби, предложения
  Е-УСЛУГА Форма за сигнал/жалба/предложениеЕ-УСЛУГА
    Форма за сигнал/жалба/предложение във връзка с обслужването или организацията на работата на административен орган, организация, предоставяща обществени услуги или лице, осъществяващо публични функции
     
Парламентарни избори 2021
  Е-УСЛУГА 910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 14 ноември 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
   

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

     
  Е-УСЛУГА

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 307, чл. 314, 243 и чл. 251 ИК)

   

Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

     
  Е-УСЛУГА

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) 

   

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 – 6 от ИК).

     
  Е-УСЛУГА

910005  Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

    Заявление изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г
     
  Е-УСЛУГА
   

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1)

print

За връзка с общината

Отправете своето запитване Адрес:  ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240 Email: obsuhindol@abv.bg Телефон: 061 362 912 Онлайн форма Изпрати съобщение онлайн