Проектът „Топъл обяд“ се удължава до 10-ти декември

ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СУХИНДОЛ“

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ПРОЕКТА ДО 10 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

 

               Община Сухиндол реализира дейности по операция BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица  за периода от 4 януари 2021 г. до 30 септември 2021 г. На 28 септември 2021 г. общината подписа допълнително споразумение към договор №BG05FMOP001-5.001-0157-С01 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Сухиндол“ за удължаване срока на проектните дейности до 10.12.2021 г.

 В предоставянето на топъл обяд са включени 90 потребители  от гр. Сухиндол и от петте села на общината в следните целеви групи:

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

            Общата сума на допустимите разходи по реализираните дейности до крайния срок 10.12.2021 г. възлиза на  63 350,10 лв.

           Дейността се изпълнява от Домашен социален патронаж към община Сухиндол.

           От стартирането до този момент трапезарията работи с пълен капацитет.  На потребителите се предоставя всеки работен ден топъл обяд, който включва супа, основно ястие и поне веднъж седмично десерт и хляб. Доставката се извършва до домовете на потребителите. Гарантирана е топла и здравословна храна в условията на пандемия от COVID-19 на лица с висок риск на бедност, които не могат да си позволят пълноценна и разнообразна храна.

          С удължаване на дейностите до 10 декември 2021 година, операцията ще продължи да осигурява подкрепа в ежедневието на възрастни хора и хора с увреждания, които живеят сами в  община Сухиндол.

          Проектът „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Сухиндол“  се реализира с финансовата подкрепа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат на инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

        ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА

print

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *