Category Archives: Обявления и съобщения

Проект за наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд на триторията на община Сухиндол 04.09.2014

naredba_suhindol_04_09_2014-1 Прикачени файлове naredba_suhindol_04_09_2014-1 (55 kB)

28.07.2014 Предложение за обсъждане на общински план за развитие 2014-2020г

PR_1 PR_2 PR_3 PR_4 PR_5 RZ_1 RZ_2 RZ_3 RZ_4 RZ_5 Покана Order by Дата Име Прикачени файлове PR_1 (80 kB)PR_2 (64 kB)PR_3 (300 kB)PR_4 (65 kB)PR_5 (85 kB)RZ_1 (184 kB)RZ_2 (138 kB)RZ_3 (232 kB)RZ_4 (231 kB)RZ_5 (64 kB)Покана (124 kB)