Category Archives: Обявления и съобщения

Изисквания за регистрация на животновъден обект лично стопанство

Ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни  в лични стопанства-“заден двор“ съгласно наредба 44/20.04.2006 г. Обн. в ДВ. бр.5 от 17/01/2020 г. Изискванията и заялението може да откриете тук: Заявление Изисквания   Подреждане по Дата Име Прикачени файлове Iziskvaniya (48 kB)Заявление (61 kB)Изисквания (48 kB)изисквания (138 kB)

Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г. По силата на Регламента, с който [прочети повече]

Баланс и ОПР – 2017 год.

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител Прикачени файлове ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител (4 MB)

Проект за наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд на триторията на община Сухиндол 04.09.2014

naredba_suhindol_04_09_2014-1 Прикачени файлове naredba_suhindol_04_09_2014-1 (55 kB)

28.07.2014 Предложение за обсъждане на общински план за развитие 2014-2020г

PR_1 PR_2 PR_3 PR_4 PR_5 RZ_1 RZ_2 RZ_3 RZ_4 RZ_5 Покана Подреждане по Дата Име Прикачени файлове PR_1 (80 kB)PR_2 (64 kB)PR_3 (300 kB)PR_4 (65 kB)PR_5 (85 kB)RZ_1 (184 kB)RZ_2 (138 kB)RZ_3 (232 kB)RZ_4 (231 kB)RZ_5 (64 kB)Покана (124 kB)