Category Archives: Обявления и съобщения

На 7 октомври 2020 г. (сряда), след 22:30 ч. ще започне обновяването на сървър teva.superhosting.bg, на който e разположен сайтът на Община Сухиндол. Ще има прекъсване в достъпа до услугата по време на обновяването, като очакваме то да не надхвърли един час. Моля да ни извинете за създаденото неудобство. Прикачени файлове снимка на сайт (121 [прочети повече]

Изисквания за регистрация на животновъден обект лично стопанство

Ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни  в лични стопанства-“заден двор“ съгласно наредба 44/20.04.2006 г. Обн. в ДВ. бр.5 от 17/01/2020 г. Изискванията и заялението може да откриете тук: Заявление Изисквания   Подреждане по Дата Име Прикачени файлове Iziskvaniya (48 kB)Заявление (61 kB)Изисквания (48 kB)изисквания (138 kB)

Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г. По силата на Регламента, с който [прочети повече]

Баланс и ОПР – 2017 год.

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител Прикачени файлове ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител (4 MB)

Проект за наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд на триторията на община Сухиндол 04.09.2014

naredba_suhindol_04_09_2014-1 Прикачени файлове naredba_suhindol_04_09_2014-1 (55 kB)