Category Archives: Обяви

Обява за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

О Б Я В А  за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани На основание заповед № ОХ-857/27.09.2021 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 150 (сто и петдесет) длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани. На срочна служба в доброволния резерв се приемат [прочети повече]

Обява относно провеждане на конкурс за войнишки длъжности

 О Б Я В А относно провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина На основание заповед № ОХ-632/23.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България и обява на командира на Националната гвардейска част, е обявен конкурс за [прочети повече]

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба

О Б Я В А   за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба   На основание заповед № ОХ-1013/10.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. [прочети повече]

Обява относно обявяване на вакантни длъжности в НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново

О Б Я В А   относно обявяване на вакантни длъжности в НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина   Със заповед № ОХ-72/28.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 5(пет) вакантни длъжности в [прочети повече]

Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г. По силата на Регламента, с който [прочети повече]


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 86 bytes written, possibly out of free disk space in /home/suhindol/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Session.php on line 75