Обява за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

О Б Я В А 

за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

На основание заповед № ОХ-857/27.09.2021 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 150 (сто и петдесет) длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани.

На срочна служба в доброволния резерв се приемат пълнолетни български граждани, които отговарят на следните изисквания:

  • да имат завършено най-малко основно образование;
  • да са годни за служба в доброволния резерв;
  • да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  • да нямат друго гражданство;
  • да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;
  • да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

 

За всички въпроси свързани с обявата, може да получите информация в офис за военен отчет в община Сухиндол, стая 14, тел. 06136/2976.

До 22.10.2021 г., кандидатите следва да подадат документи, във Военно окръжие – В.Търново, ул. „Никола Габровски“ №42A, тел. 062/ 620400.

print

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 86 bytes written, possibly out of free disk space in /home/suhindol/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Session.php on line 75