Начало » Общински съвет » Състав

за контакти

Телефон:
061 362 912

Адрес:
ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240

към контакти

Председател на общински съвет на община Сухиндол

Борислав Пламенов Вълев

дата и място на раждане: 02.06.1976г. гр. Павликени

образование: висше икономическо-магистърска степен специалист „Бизнес информатика“ СА „Д. А. Ценов“ Свищов

професионален опит:
2004г. – 2009г. – Заместник директор в „РИТИ“АД Сухиндол
2010г. – 2011г. – Вътрешен одитор в община Сухиндол
2011г. – 2015г. – Старши експерт „Евро интеграция“ в община Сухиндол
От ноември 2015г. до октомври 2019 г.- Заместник кмет на община Сухиндол

езици: руски и английски

компютърни умения: Microsoft Windows, Internet, IT- сертификат.

интереси: футбол, лов, риболов

print

Общински съветници в община Сухиндол

 1. Ангел Янков Славов – БСП
 2. Георги Пенчев Острев – ГЕРБ
 3. Димитър Ганчев Гърбов – ГЕРБ
 4. Димчо Стефанов Димов- БСП
 5. Йордан Неделчев Йорданов – БСП
 6. Мехмед Байрямов Чавдарлиев – ДПС
 7. Димитър Георгиев Кобуров – ГЕРБ
 8. Румен Стоянов Йорданов – БСП
 9. Татяна Красимирова Мънкова – БСП
 10. Юмит Юсеинов Османов – ДПС

Постоянни комисии по:

 1. Общинска собственост, устройство на територията и туризъм.
 2. Законност, бюджет и финанси, икономическо развитие и местно самоуправление.
 3. Земеделие, гори, екология и регионална политика.
 4. Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, закрила на децата и спорт.
 5. Комисия по установяване на конфликт на интереси
Публичен регистър на Общински съвет Сухиндол на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2018 година
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2

За връзка с общински съвет

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
Obshtinski.Savet@suhindol.egov.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн