Община Сухиндол набира потребители за услугата „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19

 

О Б Я В А
ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА
ПО ПРОЕКТ

 

3.1ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” в Община Сухиндол

 

       Община Сухиндол обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” в община Сухиндол, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMОP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г. фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Дейността обхваща 90 потребители.

ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ИМАТ САМО СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

  1. Заявление-декларация (по образец);
  2. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично.

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Заявление-декларация (Приложение 2) и Декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение 20)

Документи ще се приемат в периода до 16.12.2020 г. включително, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа в сградата на Общинска администрация-Сухиндол на адрес: Община Сухиндол, гр. Сухиндол, ул. Росица №106, тел. 06136 29-12.

*За улеснение на гражданите, документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места на Община Сухиндол — с. Коевци, с. Красно Градище, с. Горско Косово, с. Бяла Река и с. Горско Калугерово.

О Б Я В А
ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА
ПО ПРОЕКТ

 

3.1ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” в Община Сухиндол

       Община Сухиндол обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” в община Сухиндол, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMОP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г. фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Дейността обхваща 90 потребители.

ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ИМАТ САМО СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

  1. Заявление-декларация (по образец);
  2. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично.

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Заявление-декларация

Документи ще се приемат в периода до 16.12.2020 г. включително, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа в сградата на Общинска администрация-Сухиндол на адрес: Община Сухиндол, гр. Сухиндол, ул. Росица №106, тел. 06136 29-12. Лица подали документи след посочения срок ще се разглеждат на по-късен етап и орговарящите на условията ще бъдат включени като резерви.

*За улеснение на гражданите, документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места на Община Сухиндол — с. Коевци, с. Красно Градище, с. Горско Косово, с. Бяла Река и с. Горско Калугерово.

print

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *