Кадастрална карта

В дв, бр. 3 от 05.01.2018 г. Са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти землището на гр. Сухиндол, общ. Сухиндол

СГКК – Велико Търново съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти землището на гр. Сухиндол, общ. Сухиндол, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” (до 05.02.2018 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред службата по геодезия, картография и кадастър. Гражданите на общината могат да разглеждат КККР на гр. Сухиндол на сайта на АГКК www.cadastre.bg.

 

 

email-CADASTRE saobchtenie-kadastar-grafik Zapoved-RD-16-11-ot-07.10.16

print

Прикачени файлове

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *