[wpseo_breadcrumb]

за контакти

Телефон:
061 362 912

Адрес:
ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240

към контакти

Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа към Информация

Общинска администрация Сухиндол се стреми към пълноценно и качествено обслужване на гражданите, публичния сектор, физическите и юридическите стопански субекти за превръщането на общината в привлекателен център за инвеститори, за насърчаване на икономически растеж и социалния напредък с грижа за околната среда, здравето и безопасността при работа.

Затова мотото на нашата политика е “Отговорност за бъдещето”.

Всички процеси в нашата администрация последователно са ориентирани към качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа. Основание за това са:

 • невъзможността за успех в публичния сектор, за удовлетворяване на гражданите и стопанските субекти и при участието в национални и европейски проекти без наличието на интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, 
 • необходимостта от качествено и ефективно осъществяване на обслужването в администрацията с оглед на адаптирането към изискванията на обществото и пазара,
 • създаването на условия за съпричастност и ангажиране на всеки сътрудник за качествена, екологосъобразна и безопасна работа на администрацията и на последиците от решенията й, утвърждаване и авторитет на администрацията,
 • уважението и коректното отношение към гражданите.
 • спазването на приложимите нормативни и други изисквания и собственото ангажиране за
 • опазващо околната среда закупуване, обслужване, инвестиционна дейност и поддържане на оборудването,
 • предотвратяване на инциденти и злополуки чрез активно вземане на мерки
 • предпазване на сътрудниците от увреждане на здравето им,
 • екологосъобразно отстраняване на отпадъците,
 • информиране.
 • измеримостта и достоверността на опазването на околната среда, здравето и безопасността при работа чрез
 • интегрирането им в организацията и процесите на администрацията,
 • откритата комуникация на всички равнища,
 • кооперативното сътрудничество с държавната администрация,
 • диалога с населението
 • активното и съзнателно участие на сътрудниците при осъществяването на тази политика, опазването на природата, собственото здраве и това на другите, както и в повишаването на квалификацията си.
 • изискванията към външни фирми, инвестиращи на територията на общината за спазване нормите за опазване на околната среда и безопасността на труда,
 • разбирането, че качеството, опазването на околната среда, здравето и безопасността при работа са
 • инвестиция в бъдещето на общината и
 • принос за опазването на природата и живота.

Следвайки нашата философия ние си поставяме и други цели:

 • да постигнем голяма задоволеност на обслужваните физически и юридически субекти чрез трайно възпроизводимо качество на услугите, спазване на сроковете и сигурност,
 • да се стремим към постоянно подобрение на процесите,
 • да гарантираме пълната прозрачност и проследимост на процесите и продуктите,
 • да изграждаме система за развитие на творческата активност от откриване на грешките към предотвратяването им,
 • да управляваме процесите и ръководим персонала целевоориентирано и да оценяваме и преглеждаме изпълнението на целите веднъж годишно,
 • да намаляваме разхода на енергия и материали,
 • да предотвратяваме замърсявания и намаляваме обема на отпадъците,
 • да гарантираме безопасна работа на персонала и съоръженията.

Сухиндол, 12.11.2009 г.
инж. Пламен Чернев – кмет

Прочетете повече за кмета

print

БИБЛИОТЕКА

Намерете тук файлове, свързани с темата.

Title

За връзка с общината

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
obsuhindol@abv.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн