Начало » Информация » Достъп до информация

Достъп до информация към Информация

Длъжностно лице: 
г-жа Мирослава Иванова — ст. експерт ГРАО

г-н Иво Иванов — директор на дирекция „Устройство на територията, административно обслужване и хуманитарни дейности“

Електронна поща:

kmet@suhindol.egov.bg

Телефон:
06136 2934

06136 2912

Постъпилите заявления се регистрират Центъра за административно обслужване на Общинска администрация Сухиндол, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация на администрацията. Центърът за административно обслужване е определен и за място, където се осъществява преглед на информация, чрез разглеждане на оригинали или копия на документи по чл.26, ал.1, т.1 от Закона за достъп до обществена информация.

Заявление за достъп до обществена информация чрез Платформа за достъп до обществена информация

Предоставяне на достъп до обществена информация

Заявяване по електронен път

Искане за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация

print

Библиотека

Намерете тук файлове, свързани с темата.

Title
Достъп до информация юли 28, 2021
Достъп до информация май 21, 2021
Достъп до информация май 12, 2021
Достъп до информация март 17, 2021
Достъп до информация март 5, 2021
Достъп до информация януари 15, 2021
Достъп до информация януари 7, 2021
Достъп до информация март 6, 2020
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019
Достъп до информация ноември 21, 2019

За връзка с общината

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
obsuhindol@abv.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн

Прикачени файлове