[wpseo_breadcrumb]

за контакти

Телефон:
061 362 912

Адрес:
ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240

към контакти

Спорт към Геостратегическо положение

Едно от приоритетните направления в политиката на общината е създаването и поддържането на необходимите условия за системно практикуване на физическите упражнения и спорт като едно от важните условия за подобряване на здравето и физическото развитие.

Основен елемент от системата на физическото възпитание и спорта са спортните обекти и съоръжения.

На територията на общината съществуващата в момента спортна база включва градски стадион и басейн към него, физкултурен салон и спортна площадка към училището.

В общината е регистриран футболен клуб “Лозен” – Сухиндол.Създаването на условия за системни спортни занимания на децата и младите хора и утвърждаването на спорта като основен компонент на здравословния начин на живот налага отделянето на средства за ремонт на съществуващата база и за подпомагане дейността на спортните клубове.

print

БИБЛИОТЕКА

Намерете тук файлове, свързани с темата.

 

Title

За връзка с общината

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
kmet@suhindol.egov.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн