Начало » За гражданите » Екология

за контакти

Телефон:
061 362 912

Адрес:
ул. Росица № 106 Сухиндол, Велико Търново 5240

към контакти

Екология

На територията на община Сухиндол няма производства, постоянно изхвърлящи органични вредни емисионни потоци в атмосферния въздух и в почвите.

Ето защо в екологично отношение община Сухиндол е една от сравнително най-съхранените общини не само в обхвата на Великотърновска област, но и в рамките на страната.

Всички населени места от общината са обхванати от системата за организирано сметосъбиране. То се извършва с контейнери тип „Бобър“.

Извозва се до регионалното депо в гр. Севлиево.

print

Библиотека

Намерете тук файлове, свързани с темата.

За връзка с общината

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. Росица № 106 Сухиндол,
Велико Търново 5240

Email:
kmet@suhindol.egov.bg

Телефон:
061 362 912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн