Забранява се престоя на малолетни и непълнолетни без родители на обществени места, както и на повече от двама души над 60г.

ЗАПОВЕД

РД-02-06-77/20.03.2020 г., гр.Сухиндол

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, в изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID19 в административните структури на страната и във връзка с обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве по отношение на заболяването, с цел недопускане и ограничаване разпространението на заболяването

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

Считано от 20.03.2020 г. забранявам престоя на малолетни и непълнолетни лица  без родител, настойник, попечител или други лица, които полагат грижи за тях, и на повече от две лица над 60 годишна възраст в парковете, спортните площадки и други обществени територии на територията на общината.

Заповедта е за срок до нейната отмяна.

Настоящата заповед да се връчи на заместник-кмета, секретаря на общината, кметските наместници на населените места, началника на РУ на МВР – Павликени – за сведение и изпълнение. Заповедта да се публикува на сайта на общината.

Контролът по заповедта ще осъществявам лично.

инж. ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ /П/

кмет на община Сухиндол

 МП/

РД0206720.03.2020г

print

Прикачени файлове

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *