[wpseo_breadcrumb]

ЗА КОНТАКТИ

Телефон:
06136 2912

Адрес:
ул. „Росица” № 106
5240 Сухиндол

КЪМ КОНТАКТИ

Секретар на Община Сухиндол

Маринела Пенчева Пазвантова

дата и място на раждане: 1968 г., гр. Сухиндол

образование: Магистърска степен “Финанси”

професионален опит:
2008 г. – 2003 г. – Секретар на община Сухиндол
2003 г. – 1999 г. – Главен експерт “Екология”
1999 г. – 1990 г. – Данъчен служител

езици: руски и английски

компютърни умения: Microsoft Windows, Internet, IT- сертификат.

интереси: литература, кино и музика

print

За връзка със секретаря

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. „Росица” № 106
5240 Сухиндол

Email:
Marinela.Pazvantova@suhindol.egov.bg

Телефон:
06136 2912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн