[wpseo_breadcrumb]

за контакти

Телефон:
06136 2912

Адрес:
ул. Росица” № 106
5240 Сухиндол

към контакти

 

Заместник-кмет на Община Сухиндол

Петьо Иванов Русев

дата и място на раждане: 04.07.1965 г., гр. Златарица

образование: СА „Д. А. Ценов“ Свищов, специалност „Социално-икономическо планиране“

професионален опит:
2020 г. – до настоящия момент – Заместник-кмет
2018 г. – 2011 г. – ТД на НАП – Велико Търново, Инспектор приходи
1987 г. – 1989 г. – Началник отдел „Планов”, Община Златарица

2011 г. – 2007 г. – Председател на Общински съвет Златарица
1995 г. – 1993 г. ; 1999 г. – 2003 г. – Кмет на Община Златарица
1993 г. – 1991 г. – Заместник-кмет на Община Златарица
1989 г. – 1987 г. – Началник отдел „Планов”, Община Златарица

компютърни умения: Microsoft Windows

print

За връзка със заместник-кмета

Отправете своето запитване

Адрес: 
ул. „Росица” № 106
5240 Сухиндол

Email:
Petyo.Rusev@suhindol.egov.bg

Телефон:
06136 2912

Онлайн форма
Изпрати съобщение онлайн