Добре дошли на официалния уебсайт на Община Сухиндол

Тук можете да намерите необходимата информация, която търсите, относно общината и нейните граждани.

неделя, 11 април 2021 16:04:39

Община сухиндол

ОбЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
виж повече
харта на клиента
виж повече

Плати лесно онлайн

За Кмета

инж. Пламен Димитров Чернев

Кмет на Община Сухиндол

Наскоро добавени

Намерете тук всички наскоро добавени и качени файлове.

Title
Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставени в община Сухиндол
1 file(s) 10 downloads
Проект на наредба април 7, 2021
Годишен доклад по наблюдението и контрола – Устройствен план 2019-2020 г.
1 file(s) 247 downloads
Общ устройствен план март 25, 2021
Заповед РД-02-06-76
1 file(s) 402 downloads
Обяви за търгове и конкурси март 23, 2021
Покана с Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет на 19.03.2021 г.
1 file(s) 400 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет март 23, 2021
Заповед РД-02-06-65 от 09.03.21
1 file(s) 1281 downloads
Избори и референдуми март 9, 2021
СПИСЪК на категориите информация, създавана, обработвана, съхранявана и подлежаща на публикуване за Общинска администрация Сухиндол, както и форматите, в които е достъпна за 2021 г
0 file(s) 1458 downloads
Категории информация март 5, 2021
СПИСЪК на категориите информация, създавана, обработвана, съхранявана и подлежаща на публикуване за Общинска администрация Сухиндол, както и форматите, в които е достъпна за 2021 г.
0 file(s) 1478 downloads
Достъп до информация март 17, 2021
Списък на допуснати кандидати – конкурс НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “Местни приходи” в Община Сухиндол
1 file(s) 1627 downloads
Обяви за търгове и конкурси март 5, 2021
СПИСЪК на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Общинска администрация Сухиндол, подлежаща на класификация като служебна тайна
1 file(s) 1601 downloads
март 5, 2021
Регистър на общи административни актове 2017-2019 г.
1 file(s) 1582 downloads
Достъп до информация март 5, 2021
Протокол за устно заявяване АУ2094
1 file(s) 1749 downloads
март 2, 2021
Протокол за устно заявяване АУ2072
1 file(s) 1770 downloads
март 2, 2021
Протокол за устно заявяване АУ2015
1 file(s) 1743 downloads
март 2, 2021
Съобщение на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актова относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени в община Сухиндол
1 file(s) 1752 downloads
Проект на наредба март 2, 2021
Провеждане на публично оповестен конкурс с тайно наддаване за продажба на бензиностанция с идентификатор 70295.400.1502
1 file(s) 1808 downloads
Обяви за търгове и конкурси февруари 26, 2021
БЮДЖЕТ 2021 г. ОП
1 file(s) 2113 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" февруари 25, 2021
Тримесечен отчет 4-то трим. 2020г. ; 25.02.2021г.
1 file(s) 2035 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" февруари 25, 2021
Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000609 Река Росица
1 file(s) 2309 downloads
Екология февруари 23, 2021
Месечни отчети – 2021 г.
2 file(s) 3144 downloads
Месечни отчети март 22, 2021
Изпълнение ОПНИЕВИБГ за 2020г.
1 file(s) 3464 downloads
Енергийна ефективност февруари 11, 2021
Заповед 02-06-27
1 file(s) 4034 downloads
Избори и референдуми февруари 5, 2021
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет Сухиндол на 08.02.2021 г.
2 file(s) 4146 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет февруари 15, 2021
Заповед №РД-02-06-269/30.11.2020 г
1 file(s) 4105 downloads
Сметосъбиране февруари 4, 2021
Годишен отчет чл.12 ЗЕЕ за 2020г.
1 file(s) 4257 downloads
Енергийна ефективност февруари 3, 2021
Уведомление инвестиционно предложение, отводнителен канал
1 file(s) 4572 downloads
Съобщения и обявления януари 29, 2021
Съобщение по чл.32 от ДОПК
1 file(s) 4501 downloads
Съобщения януари 22, 2021
Уведомление данък таксиметров превоз 2021г.
1 file(s) 4093 downloads
Съобщения януари 22, 2021
Заповед за освобождаване от ТБО 2021г.
1 file(s) 3885 downloads
Сметосъбиране януари 22, 2021
Заповед № РД-02-06-10/ 18.01.21 г.
1 file(s) 4659 downloads
Сметосъбиране януари 18, 2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД за постъпилите и обработени заявления по Закона за достъп до обществена информация в Община Сухиндол през 2020 г.
1 file(s) 4609 downloads
Достъп до информация януари 15, 2021
Бюджети -2021г.
3 file(s) 4650 downloads
Бюджети февруари 15, 2021
Обявление
1 file(s) 4065 downloads
Съобщения януари 13, 2021
Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Сухиндол
1 file(s) 4562 downloads
Достъп до информация януари 7, 2021
НАРЕДБА за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4598 downloads
Наредби, правилници, програми и планове декември 29, 2020
НАРЕДБА за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Сухиндол
1 file(s) 4674 downloads
Наредби, правилници, програми и планове декември 29, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет Сухиндол на 29.12.2020 г.
1 file(s) 4571 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет декември 29, 2020
Обявление 23.12.2020 г.
1 file(s) 4048 downloads
Съобщения и обявления декември 23, 2020
Разрешение за строеж №4 от 15.12.2020 г
1 file(s) 4055 downloads
Съобщения и обявления декември 22, 2020
Заявления на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Павликени
2 file(s) 4502 downloads
Общински съвет декември 10, 2020
Решение №121 План за интегрирано развитие 2021-2027 г.
1 file(s) 4549 downloads
План за развитие декември 7, 2020
План за интегрирано развитие на Община Сухиндол 2021г – 2027 г.
1 file(s) 4663 downloads
План за развитие декември 4, 2020
Справка по чл.26, ал.5 ЗНА Наредба за отглеждане селскостопански животни
1 file(s) 4576 downloads
Проект на наредба ноември 26, 2020
Справка 26, ал.5 ЗНА Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в Община Сухиндол
1 file(s) 4614 downloads
Проект на наредба ноември 25, 2020
Обявление за изготвен проект на частично изменение на ПУП
1 file(s) 4542 downloads
Съобщения и обявления ноември 16, 2020
Обява за публичен търг
1 file(s) 4574 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 13, 2020
Обява за публично оповестен конкурс
1 file(s) 4613 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 13, 2020
Обява за публичен търг
1 file(s) 4610 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 13, 2020
Заповед сметосъбиране 2021 година
1 file(s) 4563 downloads
Сметосъбиране ноември 13, 2020
Проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Сухиндол.
1 file(s) 4565 downloads
Проект на наредба ноември 12, 2020
Проект на План-сметка за 2021г.; 11.11.2020г.
1 file(s) 4561 downloads
Сметосъбиране ноември 11, 2020
Становище Екологична оценка – ПИРО Сухиндол
1 file(s) 4595 downloads
План за развитие ноември 11, 2020
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СУХИНДОЛ
1 file(s) 4606 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 4, 2020
Тримесечен отчет 3-то трим. 2020г.
1 file(s) 4580 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" ноември 2, 2020
Заявление за освобождаване от “сметосъбиране и сметоизвозване” по чл. 71 от Закона за местните данъци и такси на община Сухиндол
1 file(s) 4060 downloads
Сметосъбиране октомври 28, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет на 21.10.2020 г.
1 file(s) 4509 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет октомври 20, 2020
Справка по чл.26 ЗНА Наредба за определяне и админвистрирането на местни цени на услугите предоставяне от община Сухиндол
1 file(s) 4562 downloads
Проект на наредба октомври 16, 2020
Структура на общинска администрация
0 file(s) 4487 downloads
Структура март 4, 2021
Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ
1 file(s) 4558 downloads
Наредби, правилници, програми и планове октомври 9, 2020
Справка-по-чл.26-от-ЗНА-Наредба за реда и условията за отглеждане на селскистопански животни на територията на община Сухндол.
1 file(s) 4612 downloads
Проект на наредба октомври 2, 2020
Съобщение по чл.26 , ал.2 от ЗНА Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в Община Сухиндол
1 file(s) 4549 downloads
Проект на наредба октомври 1, 2020
Покана с Дневен ред за Заседание на Общински съвет Сухиндол на 21.09.2020 г.
1 file(s) 4517 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет септември 21, 2020
Съобщение по чл.26 ЗНА Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сухиндол
1 file(s) 3966 downloads
Проект на наредба септември 16, 2020
Справка чл.26, ал.5 ЗНА за Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпорежане с общински жилища на територията на община Сухиндол.
1 file(s) 4624 downloads
Проект на наредба септември 16, 2020
Съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА Проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Сухиндол
1 file(s) 3942 downloads
Проект на наредба септември 1, 2020
Тримесечен отчет 2-ро трим. 2020г. – ОП
1 file(s) 4689 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" август 7, 2020
Тримесечен отчет 1-во трим. 2020г. – ОП
1 file(s) 4685 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" август 7, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет Сухиндол на 06.08.2020 г.
1 file(s) 4561 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет август 4, 2020
Продажба на общински имот, ПИ с идентификатор 07661.111.433, по кадастралната карта на с. Бяла Река, община Сухиндол, с площ 6675 кв.м . Акт за частна общинска собственост № 1610 от 21.05.2020 г.
1 file(s) 4096 downloads
Обяви за търгове и конкурси юли 29, 2020
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сухиндол
1 file(s) 4648 downloads
Наредби, правилници, програми и планове юли 10, 2020
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4604 downloads
Наредби, правилници, програми и планове юли 9, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет на 30.06.2020 г.
1 file(s) 4556 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет юни 30, 2020
Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата в община Сухиндол
1 file(s) 4603 downloads
Наредби, правилници, програми и планове юни 26, 2020
Справка чл.26,ал.5 – Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4590 downloads
Проект на наредба юни 23, 2020
Обява публичен търг 02.07.2020г. – кафе автомат
1 file(s) 4606 downloads
Обяви за търгове и конкурси юни 16, 2020
Обява публичен търг 02.07.2020г. – гараж
1 file(s) 4565 downloads
Обяви за търгове и конкурси юни 16, 2020
Регистър на Община Сухиндол на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г. по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2
1 file(s) 4595 downloads
Публичен регистър юни 10, 2020
Плащане гориво 03.06.2020г.
1 file(s) 4584 downloads
Профил на купувача юни 8, 2020
Обява публичен търг отдаване под наем 29.06.2020г.
1 file(s) 4655 downloads
Обяви за търгове и конкурси юни 4, 2020
плащане гориво 22.05.2020г.
1 file(s) 4534 downloads
Профил на купувача юни 3, 2020
Плащане гориво 19.05.2020
1 file(s) 4518 downloads
май 26, 2020
Съобщение по чл.26, ал.2 ЗНА наредба определяне на местните данъци на територията на община Сухиндол-1
1 file(s) 4537 downloads
Проект на наредба май 22, 2020
Съобщение чл.26 ЗНА Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4564 downloads
Проект на наредба май 21, 2020
Н А Р Е Д Б А ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
1 file(s) 4611 downloads
Наредби, правилници, програми и планове май 12, 2020
НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ
1 file(s) 4584 downloads
Наредби, правилници, програми и планове май 12, 2020
Анкетна карта План за интегрирано развитие община Сухиндол
1 file(s) 4591 downloads
План за развитие май 5, 2020
Съобщение във връзка с подготовка на План за интегрирано развитие на община Сухиндол за периода 2021 -2027 г.
1 file(s) 4118 downloads
План за развитие май 5, 2020
Обявление ПУП- ПП за АМ Хемус за землище на гр. Сухиндол
1 file(s) 4544 downloads
Съобщения и обявления май 5, 2020
Плашане гориво 10.04.2020г.
1 file(s) 4576 downloads
Профил на купувача април 24, 2020
Покана с Дневен ред за заседание на Общински съвет Сухиндол на 10.04.2020 г.
1 file(s) 4594 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет април 8, 2020
Справка по чл. 26,ал.5 от ЗНА за Правилник за организацията и дейността на ОКБД
1 file(s) 4615 downloads
Проект на наредба април 7, 2020
Съобщение по чл.26, ал.2 за Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4563 downloads
Проект на наредба април 3, 2020
Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА по проект на наредба за упражняване на правата на общинска собственост в капитала на търговските дружества с общинско участие и за участие на общината в граждански дружества и сдружения с нестопонска цел. дружества с общинско участие и за участие на общинатна
1 file(s) 4606 downloads
Проект на наредба март 31, 2020
Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА по проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4615 downloads
Проект на наредба март 31, 2020
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014- 2020г. на община Сухиндол за периода 01.01.2019г. -31.12.2019г.
1 file(s) 4599 downloads
План за развитие март 31, 2020
Плащане гориво
1 file(s) 4608 downloads
Профил на купувача март 24, 2020
Плащане гориво 05.03.2020г.
1 file(s) 4624 downloads
Профил на купувача март 18, 2020
Отчет на постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.
1 file(s) 4600 downloads
Достъп до информация март 6, 2020
Съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА за приемане на правилник за организацията и дейността на Общинска комисия по безопастност на движението по пътищата на територията на Община Сухиндол.
1 file(s) 4588 downloads
Проект на наредба март 6, 2020
Обявление засегнати частни имоти от концесионна площ
1 file(s) 4511 downloads
Съобщения и обявления март 2, 2020
Обявление Специализиран подробен устройствен план
1 file(s) 4602 downloads
Съобщения и обявления февруари 25, 2020
Плащане гориво 19.02.2020г.
1 file(s) 4539 downloads
Профил на купувача февруари 24, 2020
Обявление на Решение № 45-31.01.2020 на Общински съвет Сухиндол
1 file(s) 4604 downloads
Съобщения и обявления февруари 21, 2020
Приложения към Общински план за развитие 2013- 2020 г.
1 file(s) 4573 downloads
План за развитие февруари 20, 2020
Обявление и Заповед за одобряване на ПУП – план за застрояване
2 file(s) 4650 downloads
Съобщения и обявления февруари 20, 2020
плащане гориво
1 file(s) 4577 downloads
Профил на купувача февруари 19, 2020
Информация за изпълнение на ОПНИЕВИ за 2019 год.
1 file(s) 4571 downloads
Енергийна ефективност февруари 12, 2020
Годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2019 год.
1 file(s) 4571 downloads
Енергийна ефективност февруари 12, 2020
Гори по вид собственост
1 file(s) 4672 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта интегриран риск
0 file(s) 3946 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта геология
1 file(s) 3900 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта почви
1 file(s) 4510 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта КИН
1 file(s) 3870 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта собственост
1 file(s) 3902 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Карта защитени територии
1 file(s) 3904 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Общ.предприятие бюджет 2020; 11.02.2020г.
1 file(s) 4498 downloads
Общ. предпр. "Спортни имоти, отдих, развл. и комун. дейности" февруари 11, 2020
Окончателен проект ОУП
1 file(s) 4679 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Записка окончателен проект на ОУП
1 file(s) 3874 downloads
Общ устройствен план февруари 11, 2020
Списък на свободните имоти, земеделски земи които общината има намерени да предостави под наем през 2020/2021 на земеделски производители отговарящи на изискванията на чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ
1 file(s) 4564 downloads
Селско стопанство февруари 10, 2020
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
1 file(s) 4743 downloads
Наредби, правилници, програми и планове февруари 10, 2020
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
0 file(s) 3968 downloads
Архив на Общински съвет февруари 10, 2020
НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4580 downloads
Архив на Общински съвет юли 9, 2020
Годишен отчет ЕЕ- 2019год
1 file(s) 4540 downloads
януари 30, 2020
Плащане гориво 20.02.20 год.
1 file(s) 4536 downloads
Профил на купувача януари 29, 2020
Дневен ред за Заседание на Общински съвет Сухиндол на 31.01.2020 г.
1 file(s) 4559 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет януари 28, 2020
Съобщение по чл.26 от ЗНА изменение на Наредбата за упражняване на правата на собственост на Общината в капитала на търговските дружества с общинско участие и за участието на общината в граждански дружества и сдружения
1 file(s) 4604 downloads
Проект на наредба януари 24, 2020
Плащане гориво 06.01.2020г.
1 file(s) 4537 downloads
Профил на купувача януари 24, 2020
Съобщение на основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове за изменение на “Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на община Сухиндол”
1 file(s) 4581 downloads
Проект на наредба януари 24, 2020
Справка за постъпилите предложение от обществените консултации по Проект на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
1 file(s) 4576 downloads
Проект на наредба януари 23, 2020
Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди ОТМЕНЕНА
1 file(s) 4521 downloads
Архив на Общински съвет януари 22, 2020
Заповед Специализиран ПУП и Транспортна схема
1 file(s) 4562 downloads
Съобщения и обявления януари 21, 2020
Предложение към съобщение по чл.26 ЗНА, към проект на Наредба придобиване на общинско имущество
1 file(s) 4525 downloads
Проект на наредба януари 21, 2020
Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности
1 file(s) 4550 downloads
Наредби, правилници, програми и планове януари 13, 2020
ПУП- Парцеларен план – свлачище
1 file(s) 4538 downloads
Подробни устройствени планове януари 8, 2020
Декларации на кмета на община Сухиндол и общински съветници при Общински съвет Сухиндол
4 file(s) 4602 downloads
Декларации ноември 4, 2020
Актуализация на РПУО Севлиево, Дряново и Сухиндол
1 file(s) 4686 downloads
Екология януари 8, 2020
Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Сухиндол
2 file(s) 4109 downloads
Декларации, Наредби, правилници, програми и планове януари 8, 2020
Програма за енергийна ефективност на община Сухиндол
2 file(s) 4566 downloads
Енергийна ефективност януари 6, 2020
Краткосрочна програма насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Сухиндол
1 file(s) 4636 downloads
Енергийна ефективност януари 6, 2020
Обявление
1 file(s) 4514 downloads
Съобщения и обявления декември 20, 2019
Дневен ред за Заседание на Общински съвет Сухиндол на 23.12.2019 г.
1 file(s) 4074 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет декември 20, 2019
Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
0 file(s) 4059 downloads
Проект на наредба декември 18, 2019
Плащане гориво 03.12.2019
1 file(s) 4571 downloads
Профил на купувача декември 11, 2019
Съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4518 downloads
Проект на наредба декември 11, 2019
Решения Общински съвет мандат 2015- 2019
1 file(s) 4718 downloads
Решения януари 9, 2020
Решения 2015-2019
1 file(s) 4646 downloads
Архив на Общински съвет декември 3, 2019
Заключителна пресконференция
1 file(s) 4522 downloads
Екология декември 3, 2019
Официална церемония
1 file(s) 4537 downloads
Екология декември 3, 2019
Карта на вилни зони “Мъгъра” и “Куза”
1 file(s) 4510 downloads
Общ устройствен план декември 3, 2019
Годишен отчет съгл. чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ за 2018 год.
1 file(s) 4608 downloads
Енергийна ефективност декември 2, 2019
Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на община Сухиндол
1 file(s) 4619 downloads
Наредби, правилници, програми и планове януари 9, 2020
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
1 file(s) 4492 downloads
Архив на Общински съвет февруари 10, 2020
ГФО – 2019 год.
1 file(s) 3978 downloads
Годишен финансов отчет юли 15, 2020
ГФО – 2017 год.
7 file(s) 3850 downloads
Годишен финансов отчет ноември 25, 2019
ГФО – 2018 год.
5 file(s) 4528 downloads
Годишен финансов отчет ноември 25, 2019
ГФО – 2019 год.
0 file(s) 3971 downloads
ноември 25, 2019
ГФО – 2020 год.
0 file(s) 3933 downloads
Годишен финансов отчет ноември 25, 2019
Тримесечни отчети – 2020 год.
8 file(s) 4015 downloads
Тримесечни отчети февруари 25, 2021
Месечни отчети – 2020 год.
12 file(s) 4446 downloads
Месечни отчети януари 13, 2021
Бюджети – 2020 год.
5 file(s) 3948 downloads
Бюджети август 13, 2020
Разрешение за строеж
1 file(s) 4477 downloads
Съобщения и обявления ноември 24, 2019
Общински обекти от първостепенно значение
1 file(s) 4522 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 22, 2019
Съобщение по чл.32 от ДОПК
1 file(s) 4454 downloads
Съобщения ноември 22, 2019
Дългосрочна програма – ВЕИ
4 file(s) 4655 downloads
Енергийна ефективност ноември 22, 2019
Протоколи на Общински съвет – мандат 2019-2023 год.
14 file(s) 4828 downloads
Протоколи на общ. съвет февруари 23, 2021
Решения на Общински съвет – мандат 2019-2023 год.
15 file(s) 5101 downloads
Решения април 5, 2021
ПУП – Смяна предназначение
1 file(s) 4502 downloads
Съобщения и обявления ноември 22, 2019
ПУП – Складова база
1 file(s) 4477 downloads
Съобщения и обявления ноември 22, 2019
Изм-Наред-за-услов-и-реда-за-съставяне-на-бюджетна-прогноза.pdf
1 file(s) 4571 downloads
Проект на наредба ноември 26, 2019
Проект на наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Сухиндол – съобщение по чл.26, ал.2 от ЗНА.PDF
1 file(s) 4624 downloads
Проект на наредба ноември 26, 2019
Съобщение по чл.26, ал.2 от зна – изменение на правилника за организацията и дейността на общински съвет сухиндол.PDF
1 file(s) 4553 downloads
Проект на наредба ноември 22, 2019
Наредба за изграждане и опазване на зелената система в Община Сухиндол.pdf ОТМЕНЕНА
1 file(s) 4493 downloads
Архив на Общински съвет януари 9, 2020
Наредба за условията и реда за предоставяне на концесии от общински съвет Сухиндол.pdf
1 file(s) 4595 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за условията и реда за записване и преместване на деца в общинската детска градина и училището в община Сухиндол.docx
1 file(s) 4638 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти-редовно обучение.pdf
1 file(s) 4622 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за условията и управлението на гробищните паркове.pdf
1 file(s) 4639 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Правилник за организацията и дейността на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СУХИНДОЛ
1 file(s) 4561 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 26, 2019
Наредба за чистотата на улици, паркове, градини и площади в населените места в община Сухиндол – отменена
1 file(s) 4070 downloads
Архив на Общински съвет януари 9, 2020
Програма за развитие на туризма в община Сухиндол.pdf
1 file(s) 4656 downloads
Наредби, правилници, програми и планове февруари 20, 2020
Проект за наредба овладяване популацията на безстопанствени кучета.pdf
1 file(s) 4578 downloads
Проект на наредба ноември 26, 2019
Наредба за обществения ред и безопасността на движението в Община Сухиндол ОТМЕНЕНА
1 file(s) 4495 downloads
Архив на Общински съвет януари 9, 2020
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сухиндол.doc
1 file(s) 4500 downloads
Архив на Общински съвет февруари 10, 2020
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни в община Сухиндол.doc
1 file(s) 4586 downloads
Архив на Общински съвет ноември 4, 2020
Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Сухиндол.pdf
1 file(s) 4507 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за символите, почетните знаци,отличията и почетните звания на град Сухиндол.pdf
1 file(s) 4504 downloads
Архив на Общински съвет декември 29, 2020
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на община Сухиндол.doc
1 file(s) 4573 downloads
Архив на Общински съвет декември 29, 2020
Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Сухиндол.doc
1 file(s) 4089 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за управление на общинските пътища в община Сухиндол.doc
1 file(s) 4574 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за управление на отпадъци на територията на община Сухиндол.doc
1 file(s) 4543 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху капитала на търговски дружества с общинско участие.pdf
1 file(s) 4563 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Съобщение по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове
2 file(s) 4569 downloads
Проект на наредба ноември 22, 2019
Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности
2 file(s) 4521 downloads
Архив на Общински съвет януари 13, 2020
Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на община Сухиндол
2 file(s) 4517 downloads
Наредби, правилници, програми и планове февруари 10, 2020
Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Сухиндол
5 file(s) 4554 downloads
Наредби, правилници, програми и планове ноември 21, 2019
Proekt izm pravil za org i dein na OS Suhindol.pdf
1 file(s) 4582 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
изм.Наредба местни данъци 3данък недвижими имоти.doc
1 file(s) 4136 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Приложение 2.doc
1 file(s) 4058 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Наредба-чл.22-ЗУО-Сухиндол.doc
1 file(s) 4559 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Приложение 3.doc
1 file(s) 4044 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
pr_SY_DG.doc
1 file(s) 4069 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Приложение 1.doc
1 file(s) 4017 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
проект за изм.и доп.Наредбата за общинския дълг 2016 1.docx
1 file(s) 4533 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
проект изм.и доп.наредба бюджет 2016 г. 1.doc
1 file(s) 4566 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Проект-наредба-преместваеми-съоражения.doc
1 file(s) 4535 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Приложение 4.doc
1 file(s) 4058 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4541 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на община Сухиндол
1 file(s) 4532 downloads
Проект на наредба ноември 21, 2019
Протокол 1 от 03.11.2011 г. – 23 Май 2012.pdf
1 file(s) 4533 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Покана за заседание на общински съвет сухиндол на 25.03.2019 г. – 22 Март 2019.PDF
1 file(s) 4499 downloads
Дневен ред за заседание на общ. съвет ноември 26, 2019
Протокол 59 от 26.05.2011 г. – 21 Май 2012.pdf
1 file(s) 4568 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 62 от 17.06.2011 – 22 Май 2012.pdf
1 file(s) 4534 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 22, 2019
Протокол 67 от 20.09.2011 г. – 23 Май 2012.pdf
1 file(s) 4533 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Одитно становище и одитен доклад СП ГФО 2017.pdf
1 file(s) 3819 downloads
Одитни доклади ноември 22, 2019
Отчет Енергийна Ефективност 2017г..pdf
1 file(s) 4547 downloads
Енергийна ефективност ноември 21, 2019
РПУО _Севлиево, Дряново, Сухиндол_2016.doc
2 file(s) 4563 downloads
Екология ноември 22, 2019
ОТЧЕТ ЗДОИ 2016Г..docx
1 file(s) 4009 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2012.doc
1 file(s) 3995 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2013.doc
1 file(s) 3966 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2014.doc
1 file(s) 4037 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
отчет за достъп до информация.jpg
1 file(s) 4659 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Ред за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване.docx
1 file(s) 4059 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Dostap do inf 2015.pdf
1 file(s) 4540 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ДОИ 2018 1.docx
1 file(s) 4063 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
dostap-do-informatziya.html
1 file(s) 3944 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
20-informatziya.html
1 file(s) 3958 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ДОИ 2017.docx
1 file(s) 4014 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
instrukcia_za_dostup_do_informacia.doc
1 file(s) 4072 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2013.doc
1 file(s) 3986 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
отчет за достъп до информация.jpg
1 file(s) 4642 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2014.doc
1 file(s) 3981 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Ред за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване.docx
1 file(s) 4055 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Dostap do inf 2015.pdf
1 file(s) 4487 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ДОИ 2018 1.docx
1 file(s) 4000 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
20-informatziya.html
1 file(s) 4005 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
instrukcia_za_dostup_do_informacia.doc
1 file(s) 4011 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
dostap-do-informatziya.html
1 file(s) 3971 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ДОИ 2017.docx
1 file(s) 3990 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
ОТЧЕТ ЗДОИ 2016Г..docx
1 file(s) 4014 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
Отчет ЗДОИ 2012.doc
1 file(s) 4011 downloads
Достъп до информация ноември 21, 2019
49-Красно Градищенови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4574 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
48-Сухиндолнови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4548 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
43-Карта-Напоителен канал-А3.jpg
1 file(s) 4588 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
5-КАРТА-ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА-СИСТЕМА.jpg
1 file(s) 4557 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
51-А-АМ Хемус-плакат ОВОС.jpg
1 file(s) 4586 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
51-Карта-трасе на АМ Хемус_A3.jpg
1 file(s) 4633 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
52-Селищни характеристики – справки от кметствата.docx
1 file(s) 4571 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
23-КАРТА-ЗЕМ-покритие-ПРОМЕНИ-2009-2016.pdf
1 file(s) 4580 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
22-ПОУП_Карта на Референтен слой Земно покритие.jpg
1 file(s) 4614 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
24-КАРТА-ЗЕМ-ПОКРИТИЕ-LANDSAT-2016.pdf
1 file(s) 4613 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
42-КАРТА-САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ-ЗОНИ-Водоизточници.pdf
1 file(s) 4471 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
43-Водни тела и обекти.jpg
1 file(s) 4607 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
43-КАРТА-ВОДНИ ОБЕКТИ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4596 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
44-Бяла Река нови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4585 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
46-Горско Косовонови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4582 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
47-Коевцинови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4509 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
45-Горско Калугерово- нови рег. граници предложение.jpg
1 file(s) 4585 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
39-КАРТА-РИСК-ЗЕМЕТРЪС-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4622 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
4-КАРТА-ИНЖЕНЕРНА-ИНФРАСТРУКТУРА-СУХИНДОЛ.jpg
1 file(s) 3882 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
40-КАРТА-РИСК-ЗЕМЕТРЪС-СГРАДИ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4607 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
41-Карта-свачище-път-извадка.jpg
1 file(s) 4610 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
41-КАРТА-РИСК-СВЛАЧИЩА-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4597 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
38-КАРТА-РИСК-НАВОДНЕНИЕ-СУХИНДОЛ.jpg
1 file(s) 4556 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
37-Сухиндол- разлики-гори-извадка.jpg
1 file(s) 4579 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
36-Коевци – несъответствия гори- извадка.jpg
1 file(s) 4585 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
34-Карта общински гори.jpg
1 file(s) 4514 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
31-Б-Горски фонд – разлики-пример_2.jpg
1 file(s) 4674 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
35-Бяла река-несъответствия гори – извадка пример.jpg
1 file(s) 4582 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
13-Приложение 3-Регистър на военни паметници.pdf
1 file(s) 4530 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
26-ПОУП_КВС и СИЗП-обща карта.pdf
1 file(s) 4633 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
27-ПОУП_Примери- Детайли – КВС и СИЗП-граници.pdf
1 file(s) 4564 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
28-ПОУП-Карта на разлики-земно покритие-регулация-КВС-пример-Коевци.pdf
1 file(s) 4498 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
28-ПОУП_КВС-2016 и регулация – кадастър – обща карта.pdf
1 file(s) 4589 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
29-Красно-градище-KVS_Kadaster.jpg
1 file(s) 4577 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
3-1-КАРТА-ЛАНДШАФТ.pdf
1 file(s) 4569 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
30-СО_Куза_Mъгъра_A3.pdf
1 file(s) 4606 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
3-КАРТА-ЛАНДШАФТ ЗЕМИ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ.jpg
1 file(s) 4611 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
31-А-Гори – разлики-пример_1.jpg
1 file(s) 4589 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
10-КАРТА-ИНТЕГРИРАН-РИСК-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4599 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
12-Приложение 2-Справка АИС-АКБ.pdf
1 file(s) 4466 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
1-КАРТА-ФУНКЦИОНАЛНО-ЗАНИРАНЕ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4504 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
11-Приложение 1-НКЦ-НИНКН.pdf
1 file(s) 4439 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
14-Приложение-4-НКЦ-пълен списък.pdf
1 file(s) 4461 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
15-A- Приложение 5-A-Устройствени зони.pdf
1 file(s) 4614 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
15-Б-Приложение 5-Б- Режими по видове.pdf
1 file(s) 4425 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
17-21-Приложения III-1 2 3 4 5_Оперативен капацитет и услуги.pdf
1 file(s) 4571 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
2019-04-30 114014.PDF
1 file(s) 4452 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
22-КАРТА-РЕФ-СЛОЙ-ЗЕМ-ПОКРИТИЕ-СУХИНДОЛ.pdf
1 file(s) 4566 downloads
Общ устройствен план ноември 21, 2019
обява-ПИ17208.501.255-с.Горско_Косово-23.03.2015-11.00ч.doc
1 file(s) 4026 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява търг имоти Сухиндол, Коевци и Бяла Река 19-05-2015, 13.46.pdf
1 file(s) 4588 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
обява за търг негодни за ползване активи 09.05.2014 11.30 ч.doc
1 file(s) 4090 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
обява_-_УПИ_Х-342_кв.26_-_с._Коевци_04.12.2014_-_11_30_ч.doc
1 file(s) 4052 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
обява_за_продажба_-_имот_000036.doc
1 file(s) 4019 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
ОБЯВА за публичен търг на 28.03.2016 г. за отдаване под наем на помещение в с. Горско Калугерово.11-03-2016.pdf
1 file(s) 4687 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
ОБЯВА за публичен търг на 28.03.2016 г. за продажба на 202 бр. имоти – земеделски земи (ниви). 11-03-2016, 11.47.pdf
1 file(s) 4679 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява публично оповестен конкурс с тайно наддаване 24.04.2019г..PDF
1 file(s) 4673 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Публичен търг за продажба на 20 бр. новообразувани имоти в месността Куза землище с. Горско Косово.PDF
1 file(s) 4552 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи землище Сухиндол и с. Горско Косово.PDF
1 file(s) 4588 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Публичен търг за продажба на хотел-ресторант с. Горско Косово.PDF
1 file(s) 4545 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Търг за продажба на хотел-ресторант с. Горско Косово на 28.09.2018 г. от 11.30 часа.PDF
1 file(s) 4570 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Търг за продажба на 20 бр. имоти в местността КУЗА землище с. Горско Косово на 28.09.2018г 11.00 часа..PDF
1 file(s) 4538 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
обява УПИ ІХ-342 кв.26 с.Коевци 09.05.2014г.12 00ч.doc
1 file(s) 4108 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за конкурс за наем на помощение с. Б. Река 05-01-2018 – 2.pdf
1 file(s) 4599 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за публичен търг 03-11-2016, 11-55.pdf
1 file(s) 4529 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за конкурс за наем на помощение с. Б. Река 05-01-2018.pdf
1 file(s) 4569 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за търг за наем на земеделски земи на 21.12.2015 – 04-12-2015, 14.14.pdf
1 file(s) 4543 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за търг за наем на земеделски земи на 21.12.2015 04-12-2015, 14.14.pdf
1 file(s) 4552 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява за търг за наем на земеделски земи на 21.12.2015.pdf
1 file(s) 4572 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява провеждане на публичен търг на 03.09.2018г. за продажба на движими вещи – автомобили.pdf
1 file(s) 4553 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява публичен търг тайно наддаване на 10.05.2019г. гр. Сухиндол ул. Изгрев 22.PDF
1 file(s) 4581 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява – търг за продажба на имоти Мъгара и Куза – 10.08.2015 г. приложение.pdf
1 file(s) 4560 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Обява – търг за продажба на имоти Мъгара и Куза – 10.08.2015 г. приложение 05-06-2015, 10.58.pdf
1 file(s) 4675 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
5_обява_за_търг_-_негодни_за_ползване_активи_04.12.2014_-_10.30_ч.doc
1 file(s) 4093 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
ОБЯВА_за_търг_за_продажба_на_ДМА_-_автомобили.doc
1 file(s) 4104 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 21, 2019
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сухиндол 2018г.г..pdf
1 file(s) 4534 downloads
Програми ноември 21, 2019
Програма ОС 2019.PDF
1 file(s) 4504 downloads
Програми ноември 21, 2019
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сухиндол 2017г..pdf
1 file(s) 4475 downloads
Програми ноември 21, 2019
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сухиндол през 2016 г..pdf
1 file(s) 4502 downloads
Програми ноември 21, 2019
План – сметка – сметосъбиране 2020 година
1 file(s) 4511 downloads
Сметосъбиране ноември 21, 2019
Стратегия за управление на общинска собственост в община Сухиндол мандат 2015 – 2019 г.
1 file(s) 4608 downloads
Стратегии ноември 21, 2019
Протокол по чл.37 и ал.6 жт ЗСПЗЗ- 2018г..pdf
1 file(s) 4537 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-84 suh.pdf
1 file(s) 4541 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
spisak sv imoti25.06.15.pdf
1 file(s) 4578 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
правила за ползването на мерите.pdf
1 file(s) 4554 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Красно градище 2017-2018 U2013 193 02 10 2017.pdf
1 file(s) 4556 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Сухиндол 2017-2018 U2013 РД 14-319 30 10 2017.pdf
1 file(s) 4507 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед РД-14-27230.09.2015г. на ОД Земеделие – В. Търново за землище с. Горско Косово за стопанската 20152016г.pdf
1 file(s) 4571 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
ОБЯВА.pdf
1 file(s) 4524 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Протокол 1мирчева.pdf
1 file(s) 4546 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Протокол по чл. 37 И ал.6 от ЗСПЗЗ.PDF
1 file(s) 4580 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
СПИСЪК.pdf
1 file(s) 4606 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 369.pdf
1 file(s) 4648 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Горско Калугерово 2017-2018 U2013 РД 14 320 01 11 2017.pdf
1 file(s) 4545 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Бяла река 2017-2018 РД 14 321 01 11 2017.pdf
1 file(s) 4540 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Горско Косово 2017-2018 U2013 РД 14 271 02 10 2017.pdf
1 file(s) 4533 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед 37в ал 4 – Коевци 2017-2018 U2013 РД 14 224 02 10 2017.pdf
1 file(s) 4501 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 302.pdf
1 file(s) 4589 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
ЗАПОВЕД ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ.pdf
1 file(s) 4528 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-85 koevci.pdf
1 file(s) 4521 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 303.pdf
1 file(s) 4552 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 325.pdf
1 file(s) 4509 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 342.pdf
1 file(s) 4612 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Зап 326.pdf
1 file(s) 4656 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
11042016140522.pdf
1 file(s) 4599 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zapoved masivi.pdf
1 file(s) 4520 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
protokol 2 ot 27.08.15.pdf
1 file(s) 4541 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
predvar registr imoti.pdf
1 file(s) 4535 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
publ targ imoti.pdf
1 file(s) 4635 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-74 koevci.pdf
1 file(s) 4560 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-76 suh.pdf
1 file(s) 4608 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
spisyk pasishta meri za otdavane pod naem prez 2016.pdf
1 file(s) 4542 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
zapoed 14-75 g kalugrerowo.pdf
1 file(s) 4617 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zapoved ODZ RD14-150 02.08.17.pdf
1 file(s) 4526 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 135651.PDF
1 file(s) 4538 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
11082016103434.pdf
1 file(s) 4599 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 135225.PDF
1 file(s) 4574 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
04072016121428.pdf
1 file(s) 4596 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Zap RD 14271.30.09.15 na OD zem.pdf
1 file(s) 4516 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Spisak na zem zemi OS s nachin na tr polzv.pdf
1 file(s) 4589 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
OBQVA.pdf
1 file(s) 4518 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Spisak na pasichta i meri za 2017.pdf
1 file(s) 4499 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2019-02-22 134738.PDF
1 file(s) 4475 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
DOC222.pdf
1 file(s) 4574 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140051.PDF
1 file(s) 4559 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140333.PDF
1 file(s) 4510 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140704.PDF
1 file(s) 4579 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
2018-10-12 140951.PDF
1 file(s) 4453 downloads
Селско стопанство ноември 21, 2019
Заповед сметосъбиране 2019 год.
1 file(s) 4517 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година
4 file(s) 4495 downloads
Избори и референдуми ноември 21, 2019
Заповед сметосъбиране 2020
1 file(s) 4484 downloads
Сметосъбиране януари 9, 2020
Местни избори – 2019 год.
7 file(s) 4555 downloads
Избори и референдуми ноември 21, 2019
Обществени поръчки преди 06.04.2017 год.
36 file(s) 3872 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Вътрешни правила
1 file(s) 4599 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Изготвяне на оценки на общински имоти
1 file(s) 4523 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Обществена поръчка за осигуряване на информация и публичност по проект „Повишаване квалификацията на служителите в община Сухиндол“
19 file(s) 4021 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Обяви за търгове и конкурси по общинска собственост
19 file(s) 4731 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 22, 2019
Публична покана гориво автомобили – 2014
1 file(s) 4525 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Публична покана по проект 0431300182 – Историческо и културно наследство
11 file(s) 4580 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Публична покана по проект ОПАК 13-13-143
5 file(s) 4523 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Публична покана по проект ОПАК 13-22-31
3 file(s) 4523 downloads
Профил на купувача ноември 21, 2019
Публични регистри на Община Сухиндол на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2018 година
2 file(s) 4012 downloads
Публичен регистър ноември 21, 2019
Декларация по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
5 file(s) 4613 downloads
Публичен регистър ноември 21, 2019
Декларации по чл. 35, ал.1, т. 2
30 file(s) 3912 downloads
Публичен регистър ноември 21, 2019
Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в община Сухиндол
1 file(s) 4540 downloads
Категории информация ноември 21, 2019
Общински план за развитие на община Сухиндол (2014-2020)
1 file(s) 4681 downloads
План за развитие ноември 21, 2019
Заповед за освобождаване за 2019.doc
1 file(s) 4022 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Проект на план сметка за 2019 година.PDF
1 file(s) 4462 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Заповед сметосъбиране 2019 год..PDF
1 file(s) 4487 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Приложение 1 към заповед за освобождаване.xls
1 file(s) 4476 downloads
Сметосъбиране ноември 22, 2019
Бюджети – 2019 год.
5 file(s) 3919 downloads
Бюджети юни 10, 2020
Месечни отчети – 2019 год.
12 file(s) 3845 downloads
Месечни отчети януари 15, 2020
Тримесечни отчети – 2019 год.
13 file(s) 3902 downloads
Тримесечни отчети юни 5, 2020
Тримесечни отчети – 2018 год.
12 file(s) 3787 downloads
Тримесечни отчети ноември 25, 2019
Бюджети – 2018 год.
3 file(s) 4590 downloads
Бюджети ноември 25, 2019
Месечни отчети – 2018 год.
12 file(s) 3829 downloads
Месечни отчети ноември 25, 2019
Месечни отчети – 2017 год.
6 file(s) 3844 downloads
Месечни отчети ноември 25, 2019
Тримесечни отчети – 2017 год.
11 file(s) 3783 downloads
Тримесечни отчети ноември 25, 2019
Бюджети – 2017 год.
0 file(s) 4101 downloads
Бюджети ноември 25, 2019
Избори за президент и вицепрезидент – 2016 год
9 file(s) 4446 downloads
Избори и референдуми ноември 21, 2019
Съобщение 28.06.2016
1 file(s) 4569 downloads
Проект на наредба ноември 24, 2019
Месечни отчети – 2016 год.
2 file(s) 3799 downloads
Месечни отчети ноември 25, 2019
Бюджети – 2016 год.
3 file(s) 4661 downloads
Бюджети ноември 25, 2019
11.08.2015 Избори за общ. съветници и кметове и Национален референдум – 2015 год
17 file(s) 4531 downloads
Избори и референдуми ноември 24, 2019
Проект за наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд на триторията на община Сухиндол 04.09.2014
1 file(s) 4085 downloads
Проект на наредба ноември 24, 2019
Търг с тайно наддаване – 17 Декември 2011
0 file(s) 4003 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 25, 2019
Протокол 8 от 02.04.2012 – 16 Юни 2012
7 file(s) 4621 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 7 от 09.03.2012 – 16 Юни 2012
4 file(s) 4536 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 6 от 02.03.2012 – 16 Юни 2012
3 file(s) 4568 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 5 от 16.02.2012 – 16 Юни 2012
13 file(s) 4578 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 4 от 27.01.2012 – 16 Юни 2012
5 file(s) 4513 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 3 от 19.12.2011 – 16 Юни 2012
6 file(s) 4570 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 2 от 17.11.2011 – 16 Юни 2012
13 file(s) 4604 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 66 от 16.09.2011 г. – 23 Май 2012
7 file(s) 4476 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 65 от 02.08.2011 г. – 23 Май 2012
2 file(s) 4509 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 63 от 30.06.2011 г. – 22 Май 2012
4 file(s) 4551 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 64 от 01.08.2011 г. – 22 Май 2012
8 file(s) 4542 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 60 от 30.05.2011 – 21 Май 2012
7 file(s) 4515 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 61 от 09.06.2011 г. – 22 Май 2012
3 file(s) 4516 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 58 от 15.04.2011 – 19 Март 2012
15 file(s) 4537 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 57 от 21.02.2012 – 19 Март 2012
9 file(s) 4511 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Протокол 56 от 31.01.2011 – 19 Март 2012
15 file(s) 4520 downloads
Протоколи на общ. съвет ноември 24, 2019
Публичен търг с тайно наддаване – 17 Декември 2011
0 file(s) 3970 downloads
Обяви за търгове и конкурси ноември 26, 2019