Решения на общинския съвет

Печат

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУХИНДОЛ НА 25.03.2019 г.