Наредби и правилници

Печат

СЪОБЩЕНИЕ по чл.26, ал.2 от ЗНА - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУХИНДОЛ