Наредби и правилници

Печат

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ