Наредби и правилници

Печат

Съобщиние по чл.26 от ЗНА за Наредба за изменение и допълниение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сухиндол