Печат

Общински план за развитие 2014-2020г.

Публикувано в Информация

Общинският план за развитие (ОПР) е средносрочен планов документ, изготвен за период от седем години (2007 – 2013 г.), с цел осигуряване развитието на общината. Той е основният документ, който стои в основата на плановия и програмния процес. Стратегическият документ е средство за поставяне на планова основа, местните инициативи и приоритети и за планиране конкретна политика за социално-икономическо развитие на дадена община. Разработването на ОПР е съобразено с изискванията в Закона за регионалното развитие, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за устройството на територията и Методическите указания за разработване на общински планове за развитие, МРРБ, 2004г.

Съгласно приетия през 2004г. Закон за регионалното развитие е предвидено изработването на Национален план за развитие, Национална стратегия за регионално развитие, Регионални планове за развитие, Областни стратегии за развитие и Общински планове за развитие. Подготвянето и осъществяването на общинския план за развитие е важен местен цикъл на публична политика, който е съчетан от една страна с функционирането на областната, регионалната и национална политики, а от друга – със следващия програмен период на ЕС.

Разработването на общинските планове е съобразено и със специфичните дългосрочни цели и приоритетите за развитие на областта като цяло както и на районите за целенасочено въздействие, изведени в областната стратегия, като се отчита спецификата на съответната община.

Съгласно Закона за регионално развитие, ОПР на Община Сухиндол се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на Общината.
Кметът ръководи, организира и контролира разработването и реализацията на плана.

В процеса на разработване и изпълнение на ОПР са спазени следните принципи:

- Партньорство
- Публичност и прозрачност
- Концентрация на ресурсите за постигане на целите на местното развитие
- Допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно финансиране с други източници;
- Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи;
- Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на национално, регионално и областно ниво

pdfОбщина Сухиндол- Общински план за развитие (2007- 2013)

 

pdfОбщински план за развитие на община Сухиндол (2014-2020)

За връзка с общината

Адрес: град Сухиндол, п.к. 5240

ул. Росица 106

тел./факс: 0610/ 55 999

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Къде се намираме