Печат

Наука и образование

Публикувано в Представяне

На територията на община Сухиндол функционират  целодневна детска градина “Соня”, детска ясла "Осми Март", средно общообразователно училище “Св. Климент Охридски” с профилирани паралелки – “Лозаро-винарство”, “Електромонтьор на ел. машини и апарати”, “Производство на алкохолни и безалкохолни напитки”. 

  sou_sv_kl_ohridski.jpg deca_suh.jpg
docСТРАТЕГИЯ ДГ СОНЯ.doc25/09/2017, 11:59 docПрограмна система ДГ СОНЯ.doc25/09/2017, 12:01 docГодишен комплексен план ДГ СОНЯ 2017-2018.doc25/09/2017, 12:02