Печат

Проекти

Публикувано в Проекти

pdfinfo_template_Tips4EU.pdf19/02/2019, 14:50 /Проект "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ"–  ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКЛАД

 

Реализирани проекти

 1. Паркоустройство и благоустройство на Централен площад “Красива България”  град Сухиндол
 2. Рехабилитация на улица “Цар Асен” и реконструкция на моста на улица “Г. С. Раковски”
 3. Повишаване на енергийната ефективност в СОУ “Свети Климент Охридски” град Сухиндол
 4. Залесяване на ниско-продуктивни земи  с голяма степен на ерозия в землището на град Сухиндол
 5. Проект "Рехабилитация - ремонт и реконструкция на паркови зелени площи и детска площадка в централната част на гр.Сухиндол по договор №04/322/000125/23.10.2009г. по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.
 6. Проект “Ремонт на съществуваща сграда за дневен център за възрастни хора” по договор №04/321/000705/11.05.2010г. по мярка 321 “Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Програмата за развитие на селските районни за периода 2007-2013г. 
 7. Проект “Игрище за пейнтбол и игри с въжени атракционни съоражения” в УПИ VІ-1687,кв.140 по плана на град Сухиндол и  “Еко пътека Деветашко плато” в землище на гр.Сухиндол по договор №04/313/00091/06.07.2012г., по мярка 313 “Насърчаване  на туристически дейности” от Програмата за развитие на селските районни за периода 2007-2013г.
 8. Проект по мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 -2013 г. - “Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Сухиндол, обл. В. Търново, чрез прилагане на информационни технологии”.

Текущи проекти

2016 година  

1. Проект осигуряване на топъл обяд - 2016

docxИнформация Осигуряване топъл обяд.docx16/03/2017, 16:26
pdfПродължение прект Топъл обяд.pdf18/07/2017, 14:26

 1. Проект “Рекултивация на старо сметище гр. Сухиндол” по сключен договор с ПУДООС.
 2. Проект - "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА" - ИНФОРМАЦИЯ15/12/2015, 14:25

Идейни проекти

 1. Проект за напорна канализация и биологична пречиствателна станция в с Горско Косово
 2. Градска пречиствателна станция – град Сухиндол
 3. Проект за ремонт на улична инфраструктура в с. Бяла  река, с. Коевци, с. Красно Градище, с. Горско  Косово, с. Горско Калугерово и гр.Сухиндол
 4. Реконструкция и обновяване на целодневна детска градина “Соня”
 5. Ремонт, рехабилитация и пристройка столова на дом за възрастни хора с деменция в село Горско Косово
 6. Ремонт на читалищните сгради на територията на общината

За връзка с общината

Адрес: град Сухиндол, п.к. 5240

ул. Росица 106

тел./факс: 0610/ 55 999

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Къде се намираме