Актуални новини

Печат

Събиране на данъци 2017 година


                 Уважами съграждани,

               От 20 януари 2017 година започна плащането на Данък върху недвижимото имущество, данък върху превозните средства и Такса битови отпадъци за 2017 година. На предплатилите до 30 април 2017 година за цялата 2017 година, Данък недвижим имот, Такса за битови отпадъци и Данък върху превозните средства, задълженията се заплащат 5 на сто отстъпка.