Актуални новини

Печат

Местна гражданска инициатива - подписка

     На 05.12.2016 г. в Ритуалната  зала на Община Сухиндолсе проведе събрание по повод организиране на Местна гражданска инициатива и иницииране на подписка за осигуряване на средства от Републиканския бюджет за отстраняване  на активзирало се свалачище на път VTR 2206,  от км.4+500 до км.5+200.

    Съгласно изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, събранието одобрипредложение до Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие, Областен управител на област Велико Търново, за което се събират подписи на граждани с избирателни права, избра Инициативен комитет, одобри бланката за събиране на подписите и определи срока и реда за събиране на подписите.

  Желаещите граждани /с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Сухиндол/ могат да се разпишат в подписката всеки работен ден до 19.12.2016 г. от 8.30 ч. до 17.00 часа за:

гр.Сухиндол -  в Дневен център за възрастни хора;

за с.Бяла Река – при кмета на кметствто и пенсионерския клуб;

за с.Коевци – при кмета на кметството;

за с.Горско Косово – при кметския наместник;

за с.Горско Калугерово – при кметския наместник;

за с.Красно Градище – при кметския наместник.
SAM 1084
SAM 1085