Актуални новини

Печат

СЪОБЩЕНИЕ 19/07/2016 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СУХИНДОЛ

СЪОБЩАВА

Съгласно Заповед № РД-02-20-455/18.07.2016г, гр. Сухиндол

ЗАБРАНЯВА се изхвърлянето на строителни и стъклени отпадъци, дрехи, дюшеци, животински отпадъци, техника и други нерастителни отпадъци до контейнерите на територията на община Сухиндол.

На нарушителите ще бъдат налагани глоби в размер на 500 лева!

Моля граждани, видели нарушители да сигнализират на дежурните телефони

06136/29-29, 0886 966 811 и 0882292232

Анонимността ще бъде гарантирана !