Актуални новини

Печат

ОБЩИНА СУХИНДОЛ УВЕДОМЯВА

Община СУХИНДОЛ
 
УВЕДОМЯВА,
 
ЧЕ ПРЕДСТОИ ИНДИВИДУАЛНА
 
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ- НИВИ
 
в землищата на: гр. Сухиндол, с. Бяла река и с. Коееци
 
pdfКликни тук

За подробни информация: стая № 2 на общинската администрация