Актуални новини

Печат

Таблици с разпределението на масивите за ползване имотите по смисъла на чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015г. по землища