Актуални новини

Печат

Проекти на Наредби

pdfПроект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сухиндол, неговите комиси и взаимодействието му с общинската администрация.pdf 24.01.2018
docСъобщение по чл. 26 от Закона за нормативните актове.doc

docxНАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА.docx
docСъобщение по чл. 26 от Закона за нормативните актове.doc
docНаредба за водене на регистър в общинските детски градини на територията на община Сухиндол.doc
docПриложение 1.doc docПриложение 2.doc docПриложение 3.doc docПриложение 4.doc
docxПроект за изм. и доп. Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на община Сухиндол.docx25/11/2016, 12:24
docПроект изм.и доп. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сухиндол.doc25/11/2016, 12:26
docПроект изм. и доп. Наредба за определяне размера на местните данъци на община Сухиндол.doc
Печат

Кадастрална карта

съобщение

В ДВ, БР. 3 ОТ 05.01.2018 Г. СА ПРИЕТИ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯТ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СУХИНДОЛ, ОБЩ. СУХИНДОЛ

СГКК – Велико Търново съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти землището на гр. Сухиндол, общ. Сухиндол, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” (до 05.02.2018 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред службата по геодезия, картография и кадастър.Гражданите на общината могат да разглеждат КККР на гр. Сухиндол на сайта на АГКК www.cadastre.bg.

pdfЗаповед №РД-16-11 от 07.10.16 за създаване на кадастрална карта на гр.Сухиндол, с. Бяла река, с.Горско Калугерово, с.Коевци и с. Красно Градище.pdf11/11/2016, 14:57
pdfГрафик за прием на собственици на недвижими имоти.pdf22/11/2016, 14:00
docСъобщение.doc13/12/2016, 11:03

За връзка с общината

Адрес: град Сухиндол, п.к. 5240

ул. Росица 106

тел./факс: 0610/ 55 999

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Къде се намираме