Актуални новини

Печат

Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година

Специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 043200001 гр.Сухиндол, СОУ "Св. Климент Охридски" /ул."Росица" № 78/;
- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден - 06136/2912
- дата и час за приемане на заявките - от 07.00 часа до 19.30 часа на изборния ден.
pdfГрафик получаване изборни материали.PDF23/05/2019, 10:41
pdfЗаповед №РД 02-06-140/20.05.2019г. забрана продажба алкохол.PDF23/05/2019, 10:44
txtСписък на заличени лица 04-32-00.txt15/05/2019, 14:56

pdfЗаповед № РД 02-06-124/03.05.2019 г. за образуване на една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия03/05/2019, 15:33
Разяснителна камапания ЦИК видеоклипове
 
 
 
https://youtu.be/SFPAPKHwtJw
https://youtu.be/IZ4JFVI44lo
https://youtu.be/qfreHzuDKcE

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.
Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/
Чрез сайта може:
-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

 pdfЗаповед №РД 02-06-108 поставяне агитационни материали.PDF24/04/2019, 10:19docНА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА СУХИНДОЛ.doc12/04/2019, 14:09 docxУВЕДОМЛЕНИЕ.docx12/04/2019, 12:06 txtИзбирателен списък 04-32-00-000.txt12/04/2019, 09:13 pdfЗаповед №РД 02-06-99/09.04.2019 г. за определяне места на избирателните списъци.PDF10/04/2019, 13:53 pdfЗаповед №РД 02-06-90/01.04.2019 г. за образуване на избирателни секции.PDF01/04/2019, 17:00
Печат

Общ устройствен план на община Сухиндол

 
 
pdfЗаповед АМ Хемус.PDF
doc
Първа копка био отпадъци.doc22/03/2019, 16:22  
pdf"Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци" .PDF30/04/2019, 11:43

 pdfСЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ПО ДОПК.pdf25/06/2019, 09:11


АКТУАЛНА БАНКОВА СМЕТКА:

ЦКБ – В.ТЪРНОВО, КЛОН СУХИНДОЛ

СМЕТКА BG65 CECB 97908459472900

BIC: CECBBGSF

Код за вид плащане –  442100 – Данък върху недвижимите имоти.

Код за вид плащане – 442400 – Такса битови отпадъци.

Код за вид плащане – 442300 – Данък върху превозните средства.

Код за вид плащане - 448011 - Такса гробно мястоpdfКАРТА-АКТУАЛИЗИРАН-ОПОРЕН-ПЛАН-СУХИНДОЛ-2017-04-07.pdf04/05/2018, 13:55 14.02.18-Zapiska-okonch-proekt-final-OESUT1.pdf

jpgSuhindol_Okonchatelen_Proekt_90_119cm_ver_final_small.jpg04/05/2018, 13:55 pdf1-КАРТА-ФУНКЦИОНАЛНО-ЗАНИРАНЕ-СУХИНДОЛ.pdf pdf3-1-КАРТА-ЛАНДШАФТ.pdf04/05/2018, 14:01 jpg3-КАРТА-ЛАНДШАФТ ЗЕМИ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ.jpg04/05/2018, 14:02 jpg4-КАРТА-ИНЖЕНЕРНА-ИНФРАСТРУКТУРА-СУХИНДОЛ.jpg04/05/2018, 14:03 jpg5-КАРТА-ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА-СИСТЕМА.jpg04/05/2018, 14:03 pdf7-КАРТА-КИН-ЗТ.pdf04/05/2018, 14:06 pdf8-КАРТА-ПОЧВИ-СУХИНДОЛ.pdf04/05/2018, 14:07 pdf10-КАРТА-ИНТЕГРИРАН-РИСК-СУХИНДОЛ.pdf04/05/2018, 14:09 docxПриложения - том I - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ ОУПО СУХИНДОЛ.docx04/05/2018, 14:10 jpgвид собственост.JPG04/05/2018, 14:50 jpgгеоложка карта.JPG04/05/2018, 14:51 jpgзащитени територии.JPG04/05/2018, 14:52 jpgопорен план.JPG04/05/2018, 14:52 pdf11-Приложение 1-НКЦ-НИНКН.pdf04/05/2018, 14:53 pdf12-Приложение 2-Справка АИС-АКБ.pdf04/05/2018, 14:54 pdf13-Приложение 3-Регистър на военни паметници.pdf04/05/2018, 14:54 pdf14-Приложение-4-НКЦ-пълен списък.pdf04/05/2018, 14:55 pdf15-A- Приложение 5-A-Устройствени зони.pdf pdf15-Б-Приложение 5-Б- Режими по видове.pdf   docПравилник за прилагане на ОУПО -след ОЕСУТ-мотиви за ОбС.doc04/05/2018, 14:56 docxПриложения - том II - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ ОУПО СУХИНДОЛ.docx04/05/2018, 14:56 docxПриложения-челен лист.docx04/05/2018, 14:57 pdf17-21-Приложения III-1 2 3 4 5_Оперативен капацитет и услуги.pdf04/05/2018, 14:58 docxПриложения - том III - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ ОУПО СУХИНДОЛ.docx04/05/2018, 14:58pdf22-КАРТА-РЕФ-СЛОЙ-ЗЕМ-ПОКРИТИЕ-СУХИНДОЛ.pdf04/05/2018, 14:59 jpg22-ПОУП_Карта на Референтен слой Земно покритие.jpg04/05/2018, 14:59  pdf23-КАРТА-ЗЕМ-покритие-ПРОМЕНИ-2009-2016.pdf04/05/2018, 15:00 pdf24-КАРТА-ЗЕМ-ПОКРИТИЕ-LANDSAT-2016.pdf04/05/2018, 15:00 pdf26-ПОУП_КВС и СИЗП-обща карта.pdf04/05/2018, 15:03 pdf27-ПОУП_Примери- Детайли - КВС и СИЗП-граници.pdf04/05/2018, 15:03 pdf28-ПОУП_КВС-2016 и регулация - кадастър - обща карта.pdf04/05/2018, 15:04 pdf28-ПОУП-Карта на разлики-земно покритие-регулация-КВС-пример-Коевци.pdf04/05/2018, 15:05 jpg29-Красно-градище-KVS_Kadaster.jpg04/05/2018, 15:05 pdf30-СО_Куза_Mъгъра_A3.pdf04/05/2018, 15:06 jpg31-А-Гори - разлики-пример_1.jpg04/05/2018, 15:07 jpg31-Б-Горски фонд - разлики-пример_2.jpg04/05/2018, 15:07 jpg34-Карта общински гори.jpg04/05/2018, 15:08 jpg35-Бяла река-несъответствия гори - извадка пример.jpg04/05/2018, 15:10 jpg36-Коевци - несъответствия гори- извадка.jpg04/05/2018, 15:10 jpg37-Сухиндол- разлики-гори-извадка.jpg04/05/2018, 15:11 jpg38-КАРТА-РИСК-НАВОДНЕНИЕ-СУХИНДОЛ.jpg04/05/2018, 15:11 pdf39-КАРТА-РИСК-ЗЕМЕТРЪС-СУХИНДОЛ.pdf04/05/2018, 15:20 pdf40-КАРТА-РИСК-ЗЕМЕТРЪС-СГРАДИ-СУХИНДОЛ.pdf04/05/2018, 15:21 pdf41-КАРТА-РИСК-СВЛАЧИЩА-СУХИНДОЛ.pdf04/05/2018, 15:21 jpg41-Карта-свачище-път-извадка.jpg04/05/2018, 15:22 pdf42-КАРТА-САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ-ЗОНИ-Водоизточници.pdf04/05/2018, 15:23 jpg43-Водни тела и обекти.jpg04/05/2018, 15:23 pdf43-КАРТА-ВОДНИ ОБЕКТИ-СУХИНДОЛ.pdf04/05/2018, 15:24 jpg43-Карта-Напоителен канал-А3.jpg04/05/2018, 15:24 jpg44-Бяла Река нови рег. граници предложение.jpg04/05/2018, 15:25 jpg45-Горско Калугерово- нови рег. граници предложение.jpg04/05/2018, 15:26 jpg46-Горско Косовонови рег. граници предложение.jpg04/05/2018, 15:26 jpg47-Коевцинови рег. граници предложение.jpg04/05/2018, 15:26 jpg48-Сухиндолнови рег. граници предложение.jpg04/05/2018, 15:27 jpg49-Красно Градищенови рег. граници предложение.jpg04/05/2018, 15:27 jpg51-А-АМ Хемус-плакат ОВОС.jpg04/05/2018, 15:28 jpg51-Карта-трасе на АМ Хемус_A3.jpg1.93 MB04/05/2018, 15:28 docx52-Селищни характеристики - справки от кметствата.docx04/05/2018, 15:29 jpg53-Карта-Земи с висока природна стойност.jpg04/05/2018, 15:29 pdf54-Подробен доклад изпълнение препоръки.pdf04/05/2018, 15:30 pdf55-КАРТА-Пилотен-Проект-ДАЕУ-СУХИНДОЛ.pdf04/05/2018, 15:31   57-Сравнителна карта КВС с включени ПНИ Мъгара и Куза.doc
  docxПриложения - том IV - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ ОУПО СУХИНДОЛ.docx04/05/2018, 15:32 pdfZapiska-Suhindol.pdf04/05/2018, 15:33 jpgприпокривания КВС.JPG04/05/2018, 15:44 jpgсравнителна карта горски фонд.JPG04/05/2018, 15:45

За връзка с общината

Адрес: град Сухиндол, п.к. 5240

ул. Росица 106

тел./факс: 0610/ 55 999

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Къде се намираме